Borelioza – problemy diagnostyczne i terapeutyczne Krosno 10 maja 2017. KOMUNIKAT II.

ixodes2

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

oraz

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów

zapraszają na

seminarium

 

Borelioza – problemy diagnostyczne i terapeutyczne

Krosno

10 maja 2017

KOMUNIKAT II

Cele seminarium:

Popularyzacja wiedzy oraz wymiana poglądów naukowych i doświadczeń na temat epidemiologii, etiologii, patogenezy, obrazu klinicznego, diagnostyki, leczenia i profilaktyki boreliozy (Borreliosis). Próba wyjaśnienia przyczyn „szumu medialnego” na temat boreliozy (krętkowicy kleszczowej). Merytoryczne omówienie, weryfikacja i obalenie nieprawdziwych informacji o chorobie oraz próba oceny rzeczywistych zagrożeń związanych z zakażeniem krętkami Borrelia. Dawne i współczesne problemy związane z rozpoznaniem i leczeniem boreliozy z Lyme. Omówienie i ocena metod leczenia boreliozy w medycynie oficjalnej i medycynie alternatywnej (niekonwencjonalnej).

Tematyka seminarium:

· Biologia kleszczy Ixodida

· Krętki Borrelia wywołujące boreliozę

· Diagnostyka boreliozy

· Objawy, różnicowanie boreliozy

· Metody leczenia boreliozy

· Zapobieganie boreliozie

· Preparaty przeciwkleszczowe

· Aspekty historyczne związane z boreliozą

KOMITET HONOROWY SEMINARIUM

Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda (Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie)

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Marek Ziętek (Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

KOMITET NAUKOWY SEMINARIUM

Przewodniczący: prof. dr hab. Roman Kołacz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Członkowie:

Prof. dr hab. farm. inż. Grzegorz Bazylak (Kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka (Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego, Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Organicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

Dr n. leśnych Izabela Betlej (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S.Pigonia w Krośnie)

Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Dr n. med. Sławomir Dudek (Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii, Śląski Uniwersytet Medyczny)

Dr n. med. Józef Forgacz (Kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej II, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu)

Prof. dr hab. n. biol. Anna Goździcka-Józefiak (Kierownik Zakładu Wirusologii Molekularnej, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. inż. Jan Grajewski (Kierownik Katedry Fizjologii i Toksykologii, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S.Pigonia w Krośnie; Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski (Dyrektor Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM, Kierownik Zakładu Mikrobiologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. n. med. Brygida Knysz (Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych; Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocławiu)

Prof. dr hab. Roman Kołacz (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. nadzw. dr hab. n. farm Ilona Kaczmarczyk-Sedlak (kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji i Fitochemii, Wydziału Farmaceutycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny)

Dr n. med. Ryszard Kacała (Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocławiu)

Dr inż. Janusz Kilar (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

Dr n. med. Lucjan Langner (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

Prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski (Kierownik Katedry Medycyny Społecznej, kierownik Zakładu Higieny, Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)

Prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski (Kierownik Katedry Onkologii, Kierownik Zakładu Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocławiu)

Prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Przewodniczący Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk; Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego; Kierownik Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Dr hab. n. biol. Krzysztof Piksa, prof. UP (Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

O. dr Marcelin Pietryja (Dyrektor Herbarium Św. Franciszka, Dyrektor Instytutu Medycyny Klasztornej, Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach)

Dr n. med. Renata Rabiasz (Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S.Pigonia w Krośnie)

Dr n. biol. Henryk Różański (Kierownik Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S.Pigonia w Krośnie)

Prof. dr hab. med. Andrzej Szuba (Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Prof. nadzw. dr hab. inż. Antoni Szumny (Kierownik Katedry Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. nadzw. dr hab. n. biol. Magdalena Twarużek (Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer (kierownik Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym, Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik (Klinika Gastroenterologii i Hepatologii. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

Dr n. biol. Dominik Wróbel (Prorektor ds. Studiów, Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S.Pigonia w Krośnie)

Prof. dr hab. Marek Ziętek (Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Prof. nadzw. dr hab. n. o zdr. Danuta Zarzycka (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie; Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

KOMITET ORGANIZACYJNY SEMINARIUM

Przewodniczący: dr n. biol. Henryk Różański

Członkowie:

dr Izabela Betlej

dr inż. Janusz Kilar

dr inż. Magdalena Kilar

dr inż. Barbara Krochmal-Marczak

dr inż. Anna Pietrasz

mgr inż. Halina Beń

mgr Jarosław Kasprzak (Wielkopolskie Centrum Promocji Zdrowia w Poznaniu)

mgr Lucyna Pojnar

mgr Katarzyna Studnicka

mgr inż. Angelika Uram

Sekretarz:

mgr Iwona Wajs

Sekretariat seminarium:

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej

ul. Dmochowskiego 12

38-400 Krosno

tel. 13-43-755-80, 13-43-755-25

fax 13-43-755-81

e-mail: borelioza@pwsz.krosno.pl

Miejsce seminarium: kampus Politechniczny PWSZ w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Dmochowskiego 12.

PROGRAM SEMINARIUM

Środa, 10 maja 2017 roku

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im S. Pigonia w Krośnie, ul. Dmochowskiego 12,

dzielnica Suchodół.

8.00-11.00 Rejestracja uczestników

8.30 – 9.00 Powitanie i uroczyste otwarcie konferencjimgr Franciszek Tereszkiewicz, Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie

przemówienie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnieprof. dr hab. Grzegorz Przebinda

przemówienie Przewodniczącego Komitetu Naukowego – prof. dr hab. Roman Kołacz (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

SESJA I – WYKŁADY (przewodniczą: prof. dr hab. farm. inż. Grzegorz Bazylak (kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika), dr n. med. Lucjan Langner (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

9.00-9.30 dr n. biol. Dominik Wróbel: Kleszcze – Ixodida i ich środowisko życia (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

9.30-10.15 prof. dr hab. n. biol. Adam KaznowskiBorrelia sp. – czynnik etiologiczny krętkowicy kleszczowej (Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

10.15-11.00 prof. dr hab. n. biol. Anna Goździcka-Józefiak Choroby wirusowe przenoszone przez kleszcze (Zakład Wirusologii Molekularnej, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Dyskusja

11.15-11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 12.15 dr n.med. Sławomir Dudek – Poszukiwanie nowych technik wykrywania boreliozy ((Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

12.15-12.45 mgr inż. Paweł Fekner – Potencjalne możliwości wykorzystana testu USR w początkowym etapie diagnostyki boreliozy (Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów)

12.45-13.15 lek. med. Krzysztof BłechaNadrozpoznawalność boreliozy w ocenie lekarza praktyka (Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki)

Dyskusja

13.30-15.00 Przerwa obiadowa (restauracja Gąsior & Gąsior Krosno, ul. Bieszczadzka 80)

SESJA II – WYKŁADY i DEBATA (przewodniczą: prof. nadzw. dr hab. n. farm Ilona Kaczmarczyk-Sedlak (kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji i Fitochemii, Wydziału Farmaceutycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny), o. dr Marcelin Pietryja (Dyrektor Herbarium Św. Franciszka, Dyrektor Instytutu Medycyny Klasztornej, Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach).

15.00-15.30 dr hab. n. med. Dorota Waśko-CzopnikSkutki przewlekłej antybiotykoterapii boreliozy. (Klinika Gastroenterologii i Hepatologii. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu).

15.30-16.00 mgr farm. Przemysław FiguraFitoterapia zespołu poboreliozowego (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu).

16.00-16.30 mgr Jan OrubaRośliny lecznicze w terapii lekoopornej babeszjozy (Centrum Fitoterapii, Łużna)

16.30–17.00 prof. nadzw. dr hab. inż. Antoni Szumny – Fitoterapia i związki naturalne w zapobieganiu i wspomaganiu leczenia boreliozy (Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Dyskusja

17.00-17.30 Przerwa kawowa

mgr Jarosław KasprzakWolne refleksje praktyka o boreliozie i medycynie alternatywnej (Wielkopolskie Centrum Promocji Zdrowia w Poznaniu)

18.00~20.00 Debata na temat chorób odkleszczowych (Tick-borne disease), prowadzący: mgr Jarosław Kasprzak (Wielkopolskie Centrum Promocji Zdrowia w Poznaniu)

Uczestnicy Debaty:

prof. dr hab. n. biol. Anna Goździcka-Józefiak

dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik

prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski

lek. med. Krzysztof Błecha

mgr Jan Oruba

Dyskusja, pytania do Uczestników Debaty

Zakończenie i podsumowanie Seminarium – ok. 20.00 – mgr Franciszek Tereszkiewicz (Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie), prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski  (Dyrektor Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM, Kierownik Zakładu Mikrobiologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu).

SESJA POSTEROWA

Grzegorz Bazylak, Tai-Long Pan: Antybakteryjne substancje roślinne do unieszkodliwiania Borrelia sp. (Antibacterial plant derived compounds against Borrelia sp.), Katedra i Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz; School of Traditional Chinese Medicine, College of Medicine, Chang-Gung University, Taoyuan, Taiwan.

Ewa Długosz, Ewa Waluga, Paweł Olczyk: Bajkaleina – nowe perspektywy w leczeniu boreliozy (Baicalein- new perspectives in the treatment of Lyme disease), Zakład Farmacji Aptecznej Katedry Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Krzysztof Piksa: Kleszcze pasożytujące na nietoperzach (Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

PATRONAT

„Porady na zdrowie”

clip_image002

Niezależna Telewizja NTV

clip_image004

IV konferencja “Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”. “Medycyna naturalna w onkologii”. Krosno 11-12 maja 2017 roku. KOMUNIKAT II.

 

cancer2

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Dyrektor naczelny

Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

oraz

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów

zapraszają na

IV konferencję pt.
Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna.

Medycyna naturalna w onkologii.

Krosno

11-12 maja 2017 roku

KOMUNIKAT II

Celem konferencji jest przedstawienie znaczenia preparatów pochodzenia naturalnego, diety i aktywności fizycznej w leczeniu oraz profilaktyce nowotworów. Zwrócenie uwagi na liczne czynniki kancerogenne oraz możliwości ochrony przed nimi. Próba oceny potencjalnego znaczenia medycyny naturalnej w onkologii.

Tematyka konferencji:

· Prozdrowotne działanie żywności, przydatnej w profilaktyce nowotworów

· Żywność funkcjonalna, w tym nutraceutyki w onkologii

· Żywność nowa w profilaktyce onkologicznej

· Suplementy diety w onkologii

· Kosmetyki, w tym kosmeceutyki i dermokosmetyki dla pacjentów onkologicznych

· Preparaty ziołowe, w tym leki ziołowe stosowane oficjalnie i nieoficjalnie w leczeniu i zapobieganiu nowotworów

· Fitoterapia onkologiczna

· Bezpieczeństwo żywności, pasz, ziół i kosmetyków – znaczenie w prewencji pierwotnej nowotworów

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI

Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda (Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie)

Prof. dr hab. n. chem. Aleksander Koll (Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu)

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Marek Ziętek (Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk (Dyrektor Naczelny Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu)

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Roman Kołacz (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski (Kierownik Katedry Onkologii, kierownik Zakładu Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocławiu; dyrektor Centrum Chorób Piersi przy DCO we Wrocławiu; pełnomocnik Dyrektora Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu ds. nauki i ds. wdrażania standardów „Breast Unit”, współpracownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Onkologiczne Badania Przesiewowe)

Członkowie:

Prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Andrzejak (Dyrektor Instytutu Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu)

Prof. dr hab. n. farm. inż. Grzegorz Bazylak (Kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy)

Prof. dr hab. Marek Bębenek (Kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej I, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu)

Prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka (Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Organicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska (Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Piotr Dzięgiel (Prorektor ds. Dydaktyki UM im. Piastów Śląskich, kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocławiu)

Prof. dr hab. n. biol. Anna Goździcka-Józefiak (Kierownik Zakładu Wirusologii Molekularnej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. inż. Jan Grajewski (Kierownik Katedry Fizjologii i Toksykologii, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie; dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. nadzw. dr hab. n. farm Ilona Kaczmarczyk-Sedlak (Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji i Fitochemii, Wydziału Farmaceutycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny)

Prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski (Dyrektor Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM, kierownik Zakładu Mikrobiologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. n. med. Brygida Knysz (Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocławiu)

Prof. dr hab. n. chem. Aleksander Koll (Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Roman Kołacz (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. nadzw. dr hab. n. biol. Łukasz Łuczaj, prof. URz (Kierownik Zakładu Botaniki Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego)

Prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski (Kierownik Katedry Medycyny Społecznej, kierownik Zakładu Higieny, Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Marycz (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Pracownia Mikroskopii Elektronowej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Przewodniczący Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Prof. dr hab. Jan Oszmiański (Kierownik Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. dr hab. med. Andrzej Szuba (Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Prof. nadzw. dr hab. inż. Antoni Szumny (Kierownik Katedry Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

Prof. nadzw. dr hab. n. biol. Magdalena Twarużek (Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer (Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym, Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Prof. dr hab. Zenon Węglarz (Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło (Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. nadzw. dr hab. n. o. zdr. Danuta Zarzycka (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie; Kierownik Katedry i Zakładu Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Prof. dr hab. Marek Ziętek (Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Dr n. leśn. Izabela Betlej (Kierownik Zakładu Towaroznawstwa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

Dr n. med. Józef Forgacz (Kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej II, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu)

Dr n. med. Ryszard Kacała (Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocławiu)

Dr inż. Janusz Kilar (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Zakład Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

Dr inż. Barbara Krochmal-Marczak (Kierownik Zakładu Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk (Dyrektor Naczelny Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu)

O. dr Marcelin Pietryja (Dyrektor Herbarium Św. Franciszka, Dyrektor Instytutu Medycyny Klasztornej, Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach)

Dr n. med. Renata Rabiasz (Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

Dr n. biol. Henryk Różański (Kierownik Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie)

Dr hab. inż. Anna Sokół-Łętowska (Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik (Klinika Gastroenterologii i Hepatologii. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

Dr n. biol. Dominik Wróbel (Prorektor ds. Studiów, Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

Dr n. med. Marcin Ziętek (II Oddział Chirurgii Onkologicznej, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący: dr n. biol. Henryk Różański

dr n. leśn. Izabela Betlej

dr inż. Janusz Kilar

dr inż. Magdalena Kilar

dr inż. Barbara Krochmal-Marczak

dr inż. n. tech. Anna Pietrasz

dr n. med. Renata Rabiasz

dr n. biol. Dominik Wróbel

mgr inż. Halina Beń (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

mgr Jarosław Kasprzak (Wielkopolskie Centrum Promocji Zdrowia w Poznaniu)

mgr Lucyna Pojnar

mgr Katarzyna Studnicka

mgr inż. Angelika Uram

Sekretarz:

mgr Iwona Wajs

PROGRAM KONFERENCJI

Czwartek, 11 maja 2017 roku

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im S. Pigonia w Krośnie, ul. Dmochowskiego 12,

dzielnica Suchodół.

8.00 – 08.30 Rejestracja uczestników

8.30 – 9.00 Powitanie i uroczyste otwarcie konferencjimgr Franciszek Tereszkiewicz, Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie

– przemówienie Prorektora ds. rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie – prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Barabasz

– przemówienie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

– przemówienie Prezydenta Miasta Krosna – mgr inż. Piotr Przytocki

– przemówienie Przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji – prof. dr hab. Roman Kołacz

9.00 – 14.00 Wykłady i komunikaty (przewodniczą: prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Barabasz (Prorektor ds. Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie), prof. dr hab. Roman Kołacz (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

9.00 – 9.30 Raison d’e’tat czyli przyczyna stanu… dr n. med. Józef Forgacz (Oddział Chirurgii Onkologicznej II, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu)

9.30 – 10.00 Właściwości przeciwnowotworowe berberyny z Chelidonium majus L. – prof. dr hab. n. biol. Anna Goździcka-Józefiak (Zakład Wirusologii Molekularnej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

10.00 – 10.30 Toksyny drobnoustrojów zagrożeniem bezpieczeństwa żywności prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski (Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

10.30 – 10.45 Dyskusja

10.45 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 11.45 Algi morskie i słodkowodne biofermentowane i wzbogacane w pierwiastki śladowe jako dietoterapia dla zwierząt z syndromem metabolicznymdr hab. Krzysztof Marycz, prof. nadzw. (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Pracownia Mikroskopii Elektronowej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

11.45 – 12.15 Jak żywić pacjenta onkologicznego?dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik (Klinika Gastroenterologii i Hepatologii. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

12.15 – 12.45 Owoce i warzywa w profilaktyce chorób nowotworowych dr hab. inż. Anna Sokół-Łętowska (Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

12.45 – 13.15 Hydrolizaty białkowe i peptydy jako cenne składniki żywności funkcjonalnejprof. dr hab. Józefa Chrzanowska (Konrad Babij, Anna Dąbrowska, Marek Szołtysik, Józefa Chrzanowska, Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

13.15 – 13.30 Dyskusja

13.30 – 15.00 Przerwa obiadowa w restauracji Gąsior & Gąsior Krosno, ul. Bieszczadzka 80

15.00 – 19.00 Wykłady i komunikaty (przewodniczą: prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski (Dyrektor Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM, kierownik Zakładu Mikrobiologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz prof. dr hab. n. chem. Aleksander Koll (Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu).

15.00 – 15.30 Nowe spojrzenie na biologiczną rolę selenu, glinu i lituprof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

15.30 – 16.00 Orlica pospolita – dzika roślina jadalna o działaniu rakotwórczym – fakty i mitydr hab. n. biol. Łukasz Łuczaj, prof. URz (Zakład Botaniki, Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytet Rzeszowski)

16.00 – 16.30 Amigdalina – wróg czy przyjaciel? dr hab. n. farm Ilona Kaczmarczyk-Sedlak (Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii, Wydział Farmaceutyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny)

16.30 – 16.40 Dyskusja

16.40 – 17.00 Przerwa kawowa

17.00 – 17.30 Prozdrowotne właściwości Colostrum – dr n. med. Ryszard Kacała (Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocławiu)

17.30 – 18.00 Naturalne substancje o charakterze antynowotworowym – droga na skróty czy realna alternatywa? – dr hab. inż. Antoni Szumny, prof. nadzw. (Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

18.00 18.30 Suplementacja diety wybranymi substancjami roślinnymi w chorobach nowotworowych – lek. med. Krzysztof Błecha (Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki)

18.30 – 19.00 Dyskusja. Podsumowanie pierwszego dnia konferencji.

19.30 – 1.00 Uroczysty bankiet w restauracji Gąsior & Gąsior Krosno, ul. Bieszczadzka 80

Piątek, 12 maja 2017 roku

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im S. Pigonia w Krośnie, ul. Dmochowskiego 12, dzielnica Suchodół.

9.00 – 13.30 Wykłady i komunikaty (przewodniczą: dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik (Klinika Gastroenterologii i Hepatologii. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) oraz prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie; dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski).

9.00 – 9.30 Mleko kozie w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych – mgr inż. Żaneta Szymańska, prof. dr hab. Roman Niżnikowski, mgr inż. Marcin Świątek (Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

9.30 – 10.00 Zastosowanie konopi siewnych w medycynie i przemyśle mgr inż. Ewa Gryt (General Hemp Marketing Sp. z .o.o)

10.00 – 10.30 Przeciwnowotworowe preparaty dra Gerharda Madausa. Potencjalne możliwości użycia oligopleksów dra G. Madausa w onkologiidr n. biol. Henryk Różański, o. dr. Marcelin Pietryja

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 11.30 Epidemiologia i profilaktyka czerniaka dr n. med. Marcin Ziętek (II Oddział Chirurgii Onkologicznej, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu)

11.30 – 12.00 Zastosowanie leków antropozoficznych w terapii chorób nowotworowych – dr inż. Janusz Kilar (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

12.00 – 12.30 Zawartość pochodnych alkoholu salicylowego w krajowych gatunkach wierzby Salix sp. i w różnych mieszańcach wierzby energetycznej Salix viminalis L. Właściwości przeciwnowotworowe związków salicylowych dr n. biol. Henryk Różański, dr inż. Anna Pietrasz, mgr inż. Wojciech Ślenzak

12.30 – 13.00 Prozdrowotne właściwości herbatników z mąki z żołędziMarek Kruczek, Anna Areczuk, Dorota Gumul, Jarosław Korus, Magdalena Krystyjan, Halina Gambuś (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Katedra Technologii Węglowodanów, Wydział Technologii Żywności)

13.00 – 13.30 Dyskusja. Podsumowanie konferencjidr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik (Klinika Gastroenterologii i Hepatologii. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), prof. dr hab. farm. inż. Grzegorz Bazylak (kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika), dr n. med. Ryszard Kacała (Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocławiu).

13.30 – 14.30 Obiad w restauracji Gąsior & Gąsior Krosno, ul. Bieszczadzka 80

SESJA POSTEROWA

1. Talal Saeed Hameed, Barbara Sawicka: The contribution of agricultural extension services to achieve food security. Agriculture Extension & Technology Transfer Department, College of Agric& Forestry, University of Mosul, Department of Plant Production Technology and Commodities, University of Life Sciences in Lublin.

2. Ali Hulail Noaema, Barbara Sawicka, Anna Kiełtyka-Dadasiewicz: Importance of alkaloid raw materials of anti-carcinogenic. University of Life Sciences in Lublin, Department of Plant Production Technology and Commodity Sciences.

3. Barbara Sawicka, Ali Hulail Noaema, Talal Saeed Hameed Hameed, Skiba Dominika: Glukozynolany i ich znaczenie w żywieniu i fitoterapii. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa.

4. Barbara Sawicka, Bernadetta Bienia, Piotr Barbaś, Barbara Krochmal-Marczak, Piotr Pszczółkowski: Rola żywności funkcjonalnej w medycynie naturalnej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

5. Małgorzata Karbarz, Kinga Stawarczyk, Magdalena Duda, Łukasz Łuczaj: Zawartość chlorofilu jako wskaźnik potencjału zdrowotnego soków z liści wybranych roślin. Zakład Botaniki, Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski.

6. Maria Ruda, Stanisław Habrat, Janusz Kilar, Stanisław Zając, Magdalena Kilar: Czy hodowcy bydła jedzą wołowinę? Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

7. Paweł Olczyk, Ewa Długosz, Ewa Waluga: Perspektywy wykorzystania preparatów zawierających propolis w leczeniu chorób nowotworowych. Zakład Farmacji Aptecznej Katedry Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

8. Paweł Fekner: Wczesne przeciwdziałanie indukcji nerkopochodnego włóknienia układowego (nsf) – potencjalne możliwości wykorzystania wybranych gatunków roślin zielarskich zapobiegających zatruciu związkami gadolinu podczas rutynowych badań onkologicznych z użyciem rezonansu magnetycznego. Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów

9. Barbara Głowiak: Ustawodawstwo w zakresie suplementów diety. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie.

10. Grzegorz Bazylak, Marcin Siepak, Agnieszka Jaworowska, Tai-Long Pan: Substancje roślinne stosowane do neutralizacji i eliminacji wewnątrzkomórkowych bakterii Chlamydia pneumoniae jako potencjalnego czynnika stymulującego niekontrolowany przyrost masy ciała u ludzi. Katedra i Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód, Instytut Geologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Department of Life and Sports Science, School of Engineering and Science, University of Greenwich; School of Traditional Chinese Medicine, College of Medicine, Chang-Gung University.

11. Beata Sperkowska, Grzegorz Bazylak: Potencjalne właściwości kancerogenne glinu występującego w suplementach diety o działaniu odchudzającym i upiększającym. Katedra i Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

12. Monika Steciak, Maria Ruda, Janusz Kilar: Zainteresowanie lokalnymi produktami mlecznymi wśród mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

13. Andrzej Krężałek, Maria Ruda, Janusz Kilar: Mieszkańcy powiatu krośnieńskiego wobec mięsa króliczego. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

14. Natalia Ptok, Marlena Ruman, Agnieszka Zontek, Weronika Wojnar, Anna Bońka, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak: Analiza porównawcza profilu fitochemicznego oraz aktywności antyoksydacyjnej surowców roślinnych zawierających cytral. Katedra i zakład Farmakognozji i Fitochemii, Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Studenckie Towarzystwo Naukowe, Koło Naukowe Katedry Farmakognozji i Fitochemii.

15. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz, Małgorzata Gorzel Witold Furgał, Aleksandra Kubat-Sikorska: Pacjent onkologiczny w ośrodku SPA & Wellness jako realizacja trendów GWS 2017. Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Ogród Roślin i Surowców Kosmetycznych, Centrum Innowacji Badań i Nauki w Lublinie; Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie.

16. Jolanta Baran, Małgorzata Źródło-Loda: Wpływ inuliny na jakość organoleptyczną jogurtów.. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

17. Marcin Kotowski: Przeciwnowotworowe właściwości tradycyjnie użytkowanych grzybów w Polsce. Uniwersytet Rzeszowski, Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii.

18. Agnieszka Lichota, Mateusz Ulma, Mateusz Wasiak, Agnieszka Wypasek, Weronika Wojnar, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak: Analiza porównawcza wpływu czasu parzenia na zawartość związków farmakologicznie czynnych i na potencjał antyoksydacyjny w wybranych herbatach oraz yerba mate. Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

19. Monika Sczygiol, Anna Zwyrzykowska-Wodzińska, Bogdan Jarosz, Antoni Szumny, Robert Kupczyński: Analysis of non-structural carbohydrates in the polar fraction of selected Ilex cultivars. Departament of Chemistry, The Faculty of Food Science and Technology; Department of Environment Hygiene and Animal Welfare, The Faculty of Biology and Animal Science, Wrocław University of Environmental and Life Sciences.

20. Cyboran-Mikołajczyk S., Bonarska-Kujawa D., Męczarska K., Oszmiański J., Kleszczyńska H.: Czy polifenole czystka mogą być stosowane w profilaktyce nowotworów? Katedra Fizyki i Biofizyki; Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

21. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka: Porównanie jakości wybranych zielonych herbat. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

22. Renata Klebaniuk, Edyta Kowalczuk-Vasilev, Maciej Bąkowski, Katarzyna Kępka, Magdalena Olcha, Loretta Kłodzińska, Robert Krusiński: Właściwości prozdrowotne Lycium chinense (Lycium chinense health benefits); Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

23. Silska Grażyna: Gatunek len zwyczajny (Linum usitatissimum L.) w prewencji chorób nowotworowych. (The species (Linum usitatissimum L.) in prevention of cancer diseases); Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

Patronat

Marszałek Województwa Podkarpackiego mgr inż. Władysław Ortyl

clip_image010

Marszałek Województwa Dolnośląskiego dr inż.Cezary Przybylski

clip_image012

Prezydent Wrocławia dr Rafał Dutkiewicz

clip_image014

Prezydent Miasta Krosna mgr inż. Piotr Przytocki

clip_image016

Patronat medialny

Czasopismo naukowe

clip_image018

Niezależna Telewizja NTV

clip_image020

clip_image022

Porady na zdrowie

clip_image024

Sponsorzy

Biovitalium Kosmetyki DLA

clip_image026

clip_image028

Sylveco AdiFeed

clip_image030

clip_image032

Zapraszamy na IV konferencję pt. Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Medycyna naturalna w onkologii, Krosno 11-12 maja 2017 roku.

             

cancer1

       clip_image002                clip_image002               clip_image002[7]           

image

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Dyrektor naczelny

Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

oraz

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów

zapraszają na

IV konferencję pt.


Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna

Medycyna naturalna w onkologii

Krosno

11-12 maja 2017 roku

Celem konferencji jest przedstawienie znaczenia preparatów pochodzenia naturalnego, diety i aktywności fizycznej w leczeniu oraz profilaktyce nowotworów. Zwrócenie uwagi na liczne czynniki kancerogenne oraz możliwości ochrony przed nimi. Próba oceny potencjalnego znaczenia medycyny naturalnej w onkologii.

Tematyka konferencji:

· Prozdrowotne działanie żywności, przydatnej w profilaktyce nowotworów

· Żywność funkcjonalna, w tym nutraceutyki w onkologii

· Żywność nowa w profilaktyce onkologicznej

· Suplementy diety w onkologii

· Kosmetyki, w tym kosmeceutyki i dermokosmetyki dla pacjentów onkologicznych

· Preparaty ziołowe, w tym leki ziołowe stosowane oficjalnie i nieoficjalnie w leczeniu i zapobieganiu nowotworów

· Fitoterapia onkologiczna

· Bezpieczeństwo żywności, pasz, ziół i kosmetyków – znaczenie w prewencji pierwotnej nowotworów

Organizatorzy przewidują:

· Referaty plenarne

· Sesje referatowe w sekcjach tematycznych

· Sesje posterowe

· Wystawy i prezentacje firm

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI

Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda (Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie)

Prof. dr hab. n. chem. Aleksander Koll (Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Marek Ziętek (Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk (Dyrektor Naczelny Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu)

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski (Kierownik Katedry Onkologii, kierownik Zakładu Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocławiu; dyrektor Centrum Chorób Piersi przy DCO we Wrocławiu; pełnomocnik Dyrektora Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu ds. nauki i ds. wdrażania standardów „Breast Unit”, współpracownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Onkologiczne Badania Przesiewowe).

Członkowie:

Prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Andrzejak (Dyrektor Instytutu Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu)

Prof. dr hab. farm. inż. Grzegorz Bazylak (Kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Prof. dr hab. Marek Bębenek (kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej I, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu)

Prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka (Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Organicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska (Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Piotr Dzięgiel (Prorektor ds. Dydaktyki UM im. Piastów Śląskich, kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocławiu)

Prof. dr hab. n. biol. Anna Goździcka-Józefiak (Kierownik Zakładu Wirusologii Molekularnej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. inż. Jan Grajewski (Kierownik Katedry Fizjologii i Toksykologii, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie; dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. nadzw. dr hab. n. farm Ilona Kaczmarczyk-Sedlak (Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji i Fitochemii, Wydziału Farmaceutycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny)

Prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski (Dyrektor Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM, kierownik Zakładu Mikrobiologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. n. med. Brygida Knysz (Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocławiu)

Prof. dr hab. n. chem. Aleksander Koll (Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Roman Kołacz (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski (Kierownik Katedry Onkologii, kierownik Zakładu Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocławiu)

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Marycz, (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Pracownia Mikroskopii Elektronowej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Przewodniczący Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Kierownik Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Prof. dr hab. Jan Oszmiański (Kierownik Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. dr hab. inż. Maria Ruda (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

Prof. dr hab. med. Andrzej Szuba (Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Prof. nadzw. dr hab. inż. Antoni Szumny, (Kierownik Katedry Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

Prof. nadzw. dr hab. n. biol. Magdalena Twarużek, (Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer (Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym, Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Prof. dr hab. Zenon Węglarz (Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło (Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. nadzw. dr hab. n. o. zdr. Danuta Zarzycka (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie; Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Prof. dr hab. Marek Ziętek (Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Dr n. leśn. Izabela Betlej (Instytut Zdrowia i Gospodarki, kierownik Zakładu Towaroznawstwa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

Dr n. med. Józef Forgacz (Kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej II, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu)

Dr n. med. Ryszard Kacała (Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocławiu)

Dr inż. Janusz Kilar (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

Dr inż. Barbara Krochmal-Marczak (Instytut Zdrowia i Gospodarki, kierownik Zakładu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

Dr hab. n. biol. Łukasz Łuczaj, prof. URz (Kierownik Zakładu Botaniki Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego)

Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk (Dyrektor Naczelny Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu)

O. dr Marcelin Pietryja (Dyrektor Herbarium Św. Franciszka, Dyrektor Instytutu Medycyny Klasztornej, Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach)

Dr n. med. Renata Rabiasz (Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

Dr n. biol. Henryk Różański (Kierownik Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie)

Dr hab. inż. Anna Sokół-Łętowska (Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik (Klinika Gastroenterologii i Hepatologii. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

Dr n. biol. Dominik Wróbel (Prorektor ds. Studiów, Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący: dr n. biol. Henryk Różański

dr n. leśn. Izabela Betlej

dr inż. Janusz Kilar

dr inż. Magdalena Kilar

dr inż. Barbara Krochmal-Marczak

dr inż. n. tech. Anna Pietrasz

dr n. med. Renata Rabiasz

dr n. biol. Dominik Wróbel

mgr inż. Halina Beń

mgr Lucyna Pojnar

mgr Katarzyna Studnicka

mgr inż. Angelika Uram

Sekretarz:

mgr Iwona Wajs

Kalendarz zgłaszania uczestnictwa

Zgłaszanie uczestnictwa do 30.04.2017 r.

Platforma elektroniczna do zgłaszania uczestnictwa w Konferencji dostępna na stronie: https://konferencje.pwsz.krosno.pl

Streszczenia należy przysyłać do 08.04. 2017 r.

Pełne wersje artykułów należy przysyłać do 31 maja 2017 r.

Termin wniesienia opłaty do 30 kwietnia 2017 r.

Wszystkie nadesłane artykuły będą kwalifikowane i recenzowane.

Streszczenia artykułów będą wydane jako materiały konferencyjne.

Pełne artykuły naukowe zostaną wydane jako monografia naukowa.

Wymagania edytorskie dla streszczeń (do materiałów konferencyjnych) – dostępne są na stronie: kliknij (http://luskiewnik.strefa.pl/streszczenia_wymagania_edytorskie.pdf)

Wymagania edytorskie dla artykułów pełnych (monografia) dostępne są na stronie: kliknij (http://luskiewnik.strefa.pl/monografia_wytyczne.pdf)

Opłaty

· Uczestnicy regularni: 400 zł

· Studenci i doktoranci: 250 zł

· Członkowie PTZiF: 300 zł

· Reklama w wydawnictwie (B5) 2000 zł

· Reklama w wydawnictwie (B6) 1000 zł

· Reklama stojąca za stołem plenarnym 2000 zł

· Postawienie stoiska pokazowego w ramach opłaty konferencyjnej za każdego z członków obsługi

Opłata konferencyjna obejmuje:

Ø uczestnictwo w sesjach naukowych

Ø materiały konferencyjne – streszczenia

Ø wydawnictwo „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”

Ø bar kawowy, obiady i uroczystą kolację

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

Bank Pekao S.A.

I O/Krosno

39 1240 2311 1111 0010 5453 8749

z dopiskiem: „konferencjaPTZiF”+ imię i nazwisko uczestnika/nazwa firmy

lub

„konferencjaPTZiF”+nazwa firmy_reklama B5/B6”

Sekretariat konferencji:

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej

ul. Dmochowskiego 12

38-400 Krosno

tel. 13-43-755-80, 13-43-755-25

fax 13-43-755-81

e-mail: zielarstwo2017@pwsz.krosno.pl

Adres do korespondencji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

ul. Rynek 1

38-400 Krosno

tel. 13-43-755-80. 13-43-755-25

fax 13-43-755-81

e-mail: zielarstwo2017@pwsz.krosno.pl

Miejsce Konferencji: kampus Politechniczny PWSZ w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Dmochowskiego 12.

Zapraszamy na seminarium Borelioza – problemy diagnostyczne i terapeutyczne, Krosno 10 maja 2017 r.

borreliosis_krosno_PWSZ

clip_image002clip_image002clip_image002[4]

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

oraz

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów

zapraszają na

seminarium

Borelioza – problemy diagnostyczne i terapeutyczne

Krosno

10 maja 2017

Cele seminarium:

Popularyzacja wiedzy oraz wymiana poglądów naukowych i doświadczeń na temat epidemiologii, etiologii, patogenezy, obrazu klinicznego, diagnostyki, leczenia i profilaktyki boreliozy (Borreliosis). Próba wyjaśnienia przyczyn „szumu medialnego” na temat boreliozy (krętkowicy kleszczowej). Merytoryczne omówienie, weryfikacja i obalenie nieprawdziwych informacji o chorobie oraz próba oceny rzeczywistych zagrożeń związanych z zakażeniem krętkami Borrelia. Dawne i współczesne problemy związane z rozpoznaniem i leczeniem boreliozy z Lyme. Omówienie i ocena metod leczenia boreliozy w medycynie oficjalnej i medycynie alternatywnej (niekonwencjonalnej).

Tematyka seminarium:

· Biologia kleszczy Ixodida

· Krętki Borrelia wywołujące boreliozę

· Diagnostyka boreliozy

· Objawy, różnicowanie boreliozy

· Metody leczenia boreliozy

· Zapobieganie boreliozie

· Preparaty przeciwkleszczowe

· Aspekty historyczne związane z boreliozą

Formy prezentacji:

· Sesje plenarne

· Referaty

· Sesje posterowe

· Wystawy i prezentacje firm

KOMITET HONOROWY SEMINARIUM

Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda (Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie)

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Marek Ziętek (Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

KOMITET NAUKOWY SEMINARIUM

Przewodniczący: prof. dr hab. Roman Kołacz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Członkowie:

Prof. dr hab. farm. inż. Grzegorz Bazylak (Kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka (Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego, Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Organicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

Dr n. leśnych Izabela Betlej (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S.Pigonia w Krośnie)

Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Dr n. med. Sławomir Dudek (Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii, Śląski Uniwersytet Medyczny)

Dr n. med. Józef Forgacz (Kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej II, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu)

Prof. dr hab. n. biol. Anna Goździcka-Józefiak (Kierownik Zakładu Wirusologii Molekularnej, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. inż. Jan Grajewski (Kierownik Katedry Fizjologii i Toksykologii, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S.Pigonia w Krośnie; Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski (Dyrektor Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM, Kierownik Zakładu Mikrobiologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. n. med. Brygida Knysz (Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych; Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocławiu)

Prof. dr hab. Roman Kołacz (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. nadzw. dr hab. n. farm Ilona Kaczmarczyk-Sedlak (kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji i Fitochemii, Wydziału Farmaceutycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny)

Dr n. med. Ryszard Kacała (Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocławiu)

Dr inż. Janusz Kilar (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S.Pigonia w Krośnie)

Dr n. med. Lucjan Langner (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S.Pigonia w Krośnie)

Prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski (Kierownik Katedry Onkologii, Kierownik Zakładu Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocławiu)

Prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Przewodniczący Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk; Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego; Kierownik Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Dr hab. n. biol. Krzysztof Piksa, prof. UP (Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

O. dr Marcelin Pietryja (Dyrektor Herbarium Św. Franciszka, Dyrektor Instytutu Medycyny Klasztornej, Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach)

Prof. dr hab. inż. Maria Ruda (Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S.Pigonia w Krośnie)

Dr n. med. Renata Rabiasz (Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S.Pigonia w Krośnie)

Dr n. biol. Henryk Różański (Kierownik Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S.Pigonia w Krośnie)

Prof. dr hab. med. Andrzej Szuba (Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Prof. nadzw. dr hab. inż. Antoni Szumny (Kierownik Katedry Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. nadzw. dr hab. n. biol. Magdalena Twarużek (Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer (kierownik Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym, Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik (Klinika Gastroenterologii i Hepatologii. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

Dr n. biol. Dominik Wróbel (Prorektor ds. Studiów, Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S.Pigonia w Krośnie)

Prof. dr hab. Marek Ziętek (Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Prof. nadzw. dr hab. n. o zdr. Danuta Zarzycka (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S.Pigonia w Krośnie; Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

KOMITET ORGANIZACYJNY SEMINARIUM

Przewodniczący: dr n. biol. Henryk Różański

Członkowie:

dr Izabela Betlej

dr inż. Janusz Kilar

dr inż. Magdalena Kilar

dr inż. Barbara Krochmal-Marczak

dr inż. Anna Pietrasz

mgr inż. Halina Beń

mgr Lucyna Pojnar

mgr Katarzyna Studnicka

mgr inż. Angelika Uram

Sekretarz:

mgr Iwona Wajs

Kalendarz zgłaszania uczestnictwa

· Zgłaszanie uczestnictwa do 30.04.2017 r.

· Formularz rejestracyjny zgłaszania uczestnictwa w seminarium dostępny jest na stronie: https://konferencje.pwsz.krosno.pl

· Streszczenia artykułu należy przysyłać do 7 kwietnia 2017 r.

· Pełne wersje artykułów należy przysyłać do 31 maja 2017 r.

· Termin wniesienia opłaty: do 30 kwietnia 2017 r.

Wszystkie nadesłane artykuły będą kwalifikowane i recenzowane.

Streszczenia artykułów będą wydane jako materiały seminaryjne.

Pełne artykuły naukowe zostaną wydane w czasopiśmie Herbalism.

Wymagania edytorskie dostępne są na stronie:

Wymagania edytorskie dla streszczeń (do materiałów konferencyjnych) – dostępne są na stronie: kliknij (http://luskiewnik.strefa.pl/streszczenia_wymagania_edytorskie.pdf)

Wymagania edytorskie dla artykułów pełnych (do czasopisma Herbalism) dostępne są na stronie: kliknij (http://www.pwsz.krosno.pl/instrukcje-dla-autorow-herbalism/)

Opłata:

· uczestnicy 150 zł

Opłata seminaryjna obejmuje:

· uczestnictwo w seminarium

· materiały seminaryjne – streszczenia

· przekąski i napoje na czas przerw kawowych

Opłatę seminaryjną należy wpłacić na konto:

Bank Pekao S.A.

I O/Krosno

39 1240 2311 1111 0010 5453 8749

z dopiskiem: „seminarium borelioza”+ imię i nazwisko uczestnika/nazwa firmy

Sekretariat seminarium:

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej

ul. Dmochowskiego 12

38-400 Krosno

tel. 13-43-755-80, 13-43-755-25

fax 13-43-755-81

e-mail: borelioza@pwsz.krosno.pl

Adres do korespondencji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

ul. Rynek 1

38-400 Krosno

tel. 13-43-755-80, 13-43-755-25

fax 13-43-755-81

e-mail: borelioza@pwsz.krosno.pl

Miejsce seminarium: kampus Politechniczny PWSZ w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Dmochowskiego 12.

Człowiek – Żywność–Zdrowie – II Konferencja Naukowa, Wrocław, 24-25 marca 2017.

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Konferencji „Człowiek Żywność Zdrowie” poświęconej problemom chorób metabolicznych, odżywiania człowieka i zdrowej żywności.

TEMATY SESJI NAUKOWYCH

Dzień pierwszy – Piątek 24.03.2017

9:00-10:100 Rejestracja uczestników

10:00-10:30 Wykład inaugurujący: Prof dr hab Tadeusz Trziszka:

„Człowiek w szponach negatywnych osiągnięć cywilizacji. Jak rozwiązać ten problem?”

10:30-12:30 Kontrowersje wokół żywienia

 1. Dieta bezglutenowa – moda czy konieczność – Dr Ing. Malgorzata A. Jarossova, Department of Commodity Science and Product Quality Faculty of Commerce University of Economics in Bratislava, Slovakia
 2. Mody w świecie diet. Czy alternatywne sposoby żywienia są potrzebne i skuteczne? – dr inż. Danuta Figurska – Ciura, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 3. Owoce jako źródło substancji wspomagających leczenie chorób cywilizacyjnych – dr inż. Paulina Nowicka, Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 4. Insekty – alternatywne źródło składników odżywczych – dr inż. Anna Żołnierczyk, Katedra Chemii, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 5. Psychodietetyka – nowe trendy w żywieniu człowieka – mgr Justyna Stacherzak-Raczkowska, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

12:30-12:45 Przerwa kawowa

12:45-13:15 Sesja plakatowa

13:15-15:00 Zielona dolina – żywności i zdrowia – powrót do natury. Cele, założenia i planowane rezultaty programu.

15:00-15:30 Obiad

15:30-19:00 Debata o zdrowiu. Wpływ czynników środowiska na metabolizm i jego zaburzenia. Uczestnicy debaty: prof. Monika Bronkowska, dr Henryk Różański, prof. Tadeusz Trziszka, dr hab. Dorota Waśko-Czopnik.

19:30-22:00 Spotkanie koktajlowe

Dzień drugi – Sobota 25.03.2017

9:00-11:00 Związek czynników środowiskowych z chorobami żywieniozależnymi.

 1. The effect of 100 % fruit juice on lipid profile and other biochemical parameters of blood serum in adult women – M. Habanova, associate professor CSc./PdD. – Department of Human Nutrition (FAaFR), Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia 
 2. Występowanie i właściwości biologiczne związków polifenolowych i irydoidowych – dr inż. Joanna Koniak-Ostek, Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roslinnych, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 3. Nutraceutyki i żywność funkcjonalna w prewencji chorób żywieniowozależnych – dr inż. Karolina Łoźna, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 4. Sposób odżywiania a zespół metaboliczny – od teorii do praktyki – dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. nadzw. UP, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 5. Aktywność fizyczna jako niezbędny element stylu życia w terapii chorób cywilizacyjnych – prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska, Katedra Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

11:00-11:15 Przerwa kawowa

11:15-13:15 Zaburzenia odżywiania jako problem społeczny

 1. Postępowanie diagnostyczne i lecznicze u pacjenta otyłego -dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska, Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 2. Bulimia / anoreksja – dwa bieguny zaburzeń odżywiania – prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska, Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 3. Znaczenie ziołolecznictwa przy wspomaganiu leczenia otyłościdr n. biol. Henryk Różański, Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie
 4. Medycyna senioralna – aspekty metaboliczne – prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska, Katedra i Klinika Geriatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 5. Nadwrażliwość pokarmowa IgG-zależna jako czynnik wywołujący stan zapalny – mgr Karolina Karabin, konsultant naukowy Cambridge Diagnostics, Międzynarodowego Studium Medycyny Molekularnej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

13:15-14:00 Obiad

14:00-16:00 Różnorodność czynników wpływających na organizm

 1. Insulina – wróg czy przyjaciel – dr hab. Dorota Waśko-Czopnik, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
 2. Znaczenie mikroflory jelitowej w regulacji metabolizmu – dr Patrycja Szachta, Centrum Medyczne WitaImmun w Poznaniu
 3. Nutrigenomika i nutrigenetyka w profilaktyce zdrowotnej – dr  inż. Maciej Oziembłowski, Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 4. Wykorzystanie biosubstancji zawartych w jajach kurzych – Prof. MUDr Zdenek Zadak, CSc – Department of Internal Medicine – Metabolic Care and Gerontology, Charles Iniversity, Faculty of Medicine, Czech Republic.

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Monika Bronkowska – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr Sławomir Woźniak – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Wiceprzewodniczący:

dr Ryszard Kacała – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Sekretarze:

dr Joanna Grzelak – Zakład Anatomii Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr Bożena Kurc-Darak – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr inż. Ewa Raczkowska – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Członkowie:

dr inż. Maciej Bienkiewicz – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr Paweł Dąbrowski – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr Zygmunt Domagała – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr inż. Danuta Figurska-Ciura – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet  Przyrodniczy we Wrocławiu

mgr Aleksandra Karykowska – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr inż. Karolina Łoźna – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

mgr inż. Dominika Mazurek – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet  Przyrodniczy we Wrocławiu

dr inż. Dagmara Orzeł – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet  Przyrodniczy we Wrocławiu

dr inż. Maciej Oziembłowski – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr inż. s. Ewa Piotrowska – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet  Przyrodniczy we Wrocławiu

dr Michał Porwolik – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr inż. Anna Salejda – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Wydział  Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr inż. Marzena Styczyńska – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr Katarzyna Staszak – Zakład Anatomii Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr hab. inż. Joanna Wyka, prof. nadzw. UP – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

SKN Paleoanatomii „Vertex” – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

SKN Clinical and Dissecting Anatomy – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny  we Wrocławiu

SKN Żywienia Człowieka – Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

W sprawie ofert dla sponsorów konferencji lub wystawców prosimy o kontakt z BIUREM ORGANIZACYJNYM KONFERENCJI ( AG EVENT)
adres e-mail: agevent@agevent.pl lub pod nr telefonu: +48 601 323 212

SESJA PLAKATOWA

Osoby zainteresowane prezentacją plakatu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego z zaznaczeniem opcji

„forma uczestnictwa czynna” i dołączenie odpowiedniego pliku.

Termin nadsyłania plakatów upływa 17.03.2017.

Bliższe informacje dostępne są na stronie: http://www.manfoodhealth.umed.wroc.pl

Platforma rejestracyjna on-line. Wędrówka zielarska/warsztaty terenowe zielarskie w dolinie potoku Panna w Beskidzie Niskim, 10 km wędrówki pieszej z omawianiem roślin i surowców wodno-mineralnych. Komunikat II.

Wszystkie Osoby zainteresowane warsztatami terenowymi z zakresu botaniki, fitofarmakologii, fitochemii i zielarstwa, jakie odbędą się 19 sierpnia w dolinie potoku Panna proszę o zarejestrowanie się na specjalnie uruchomionej platformie: https://e-learning.pwsz.krosno.pl/ankieta/index.php?r=survey/index&sid=523988&lang=pl

 

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie zapraszają na warsztaty terenowe z zakresu zielarstwa, fitochemii, farmakognozji, fitotoksykologii, botaniki i fitoterapii.

Prowadzący warsztaty: dr n. biol. Henryk Różański, prof. dr hab. inż. Antoni Szumny, doc. dr hab. n biol. Adam Stebel, o. dr Marcelin Pietryja, dr inż. Janusz Kilar, dr n. biol. Dominik Wróbel, dr inż. Anna Pietrasz.

Termin: 19 sierpnia 2016 r., godzina 10:00.

Miejsce: miejscowość – Tylawa, miejsce zbiórki: zapora na potoku Panna, w okolicy dawnego ośrodka wczasowego Krośnieńskich Hut Szkła.

Przebieg warsztatów: wejście do potoku Panna w Tylawie, w okolicy zapory o godzinie 10:00, następnie wędrówka korytem potoku przecinającego malownicze lasy wśród gór, przebogatych w rośliny lecznicze, przyprawowe, kosmetyczne i dietetyczne. Kierunek – do źródeł potoku Panna  (w górnym biegu Mistky) na górze Kiczera.

Prowadzący będą omawiali cechy botaniczne, zielarskie, farmakologiczne, toksykologiczne, chemiczne – napotkanych wszystkich roślin w czasie wędrówki korytem potoku Panny. Dr Różański omówi również minerały i wody (źródlane) napotkane w czasie wędrówki, których właściwości badał od lat 80. XX wieku.

Czas trwania wędrówki pieszej: ok. 5 godzin, około godziny 17:00 ognisko z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek.

Przed wyruszeniem w wędrówkę: nasmarowanie ciała i ubrań preparatem autorstwa dra Różańskiego – przeciwko kleszczom, muchom. komarom i innym stawonogom pasożytniczym i uprzykrzającym warsztaty.

Koszt warsztatów: 25 złotych za osobę (pokrycie kosztów: woda, ziemniaki, kiełbaski, miejsce na ognisko): wpłata (imię i nazwisko) na konto PTZiF: Bank Polski PKO: 03 1020 2964 0000 6302 0136 0478.

Od 19 do 21 sierpnia w Krośnie (na Rynku) odbywają się Karpackie Klimaty: http://www.karpackieklimaty.krosno.pl/Szczególnie interesujące są wówczas stragany ze zdrową żywnością, dni wina oraz występy artystyczne. 20 sierpnia 2016 roku w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej o godz. 12.00 przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 odbędzie się wówczas zjazd członków Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów oraz wykłady otwarte:

1. Prof. dr hab.inż. Antoni Szumny: “Analityczne problemy zielarzy.”

2.Doc. dr hab. n. biol. Adam Stebel: “Leśne rośliny zielarskie.”

3. Dr n. biol. Henryk Różański: “Grzyby lecznicze lasów krośnieńskich.”

W sobotę zapraszamy również do “Wioski Zielarskiej”, zorganizowanej przez Inez Rogozińską na terenie PWSZ w Krośnie: https://www.facebook.com/events/1626814157647116/

Mapka ilustracyjna miejsca zbiórki:

https://www.google.pl/maps/place/49%C2%B027’33.7%22N+21%C2%B041’59.2%22E/@49.4593525,21.6975913,691m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.459349!4d21.69978

Studia dzienne i zaoczne – inżynier Zielarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie – zapraszamy.

Zapraszam do podjęcia studiów inżynierskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. Do tej pory organizowaliśmy studia podyplomowe i kursy z zakresu Zielarstwa.

Wiele osób pytało jednak o możliwość podjęcia studiów z tej dziedziny. Stało się, PWSZ w Krośnie uzyskało zgodę Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie kierunku studiów – Zielarstwo.

Od roku akademickiego 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie rozpoczyna kształcenie na studiach inżynierskich na kierunku Zielarstwo, na specjalnościach: produkcja surowców zielarskich oraz rośliny zielarskie w produkcji kosmetyków, suplementów diety i żywności funkcjonalnej.

W trakcie trwania studiów studenci:

– zdobędą wiedzę z zakresu szczegółowej uprawy roślin zielarskich,

– poznają metody konserwacji i przechowywania surowców zielarskich,

– nabędą umiejętności w zakresie projektowania i urządzania plantacji i ogrodów zielarskich,

– zapoznają się technologiami produkcji preparatów ziołowych i żywności funkcjonalnej,

– zdobędą wiedzę o maszynach i urządzeniach stosowanych w przetwórstwie zielarskim,

– poznają funkcjonowanie poszczególnych działów przedsiębiorstw przetwórstwa zielarskiego,
w tym m.in.: działów kontroli i oceny jakości surowców i produktów zielarskich, linii produkcyjnych, działów badań, jednostek zajmujących się obrotem i sprzedażą produktów pochodzenia zielarskiego,

– zdobędą wiedzę ekonomiczną i prawną niezbędną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji i przetwórstwa zielarskiego.

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu nauk rolniczych, leśnych, technicznych, biologicznych, medycznych i ekonomicznych. Najważniejsze jest to, że nie ogranicza się wyłącznie do zagadnień rolniczych, lecz przekazuje również praktyczną i teoretyczną wiedzę z obszaru nauk biologicznych i medycznych.

Zainteresowanie surowcami roślinnymi wpisuje się w tendencję powrotu do natury i wyboru rozwiązań ekologicznych. Wzrastająca świadomość społeczeństwa o leczniczych i prozdrowotnych właściwościach roślin, a także popyt na produkty i suplementy diety pochodzenia roślinnego wpływają na rozwój przemysłu zielarskiego. Według ekspertów międzynarodowych, Polska uważana jest za kraj o dużych możliwościach produkcji zarówno, surowców zielarskich wysokiej jakości, jak i przetwórstwa zielarskiego.

Gospodarstwa rolne w województwach: podkarpackim, małopolskim, czy śląskim, cechuje duże rozdrobnienie. Działki o charakterze rolniczym są rozproszone, różnokształtne i o małym areale. Z jednej strony jest to wada, np. przy uprawie zbóż, czy roślin okopowych, z drugiej jednak strony może być do atut, który warto wykorzystać, wzorując się np. na rolnictwie szwajcarskim, czy austriackim. Zróżnicowane ukształtowanie powierzchni, teren i charakter górki i podgórski, zmienność gleb, różnorodność nasłonecznienia stanowisk – sprawiają, że takie tereny są doskonałe pod uprawę roślin lekarskich, kosmetycznych i przyprawowych.

W wymienionych województwach, a także w przyjętych na najbliższe lata strategiach Unii Europejskiej – jest wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę komfortu życia i zdrowia społeczeństwa oraz zapobieganie chorobom cywilizacyjnym. Wspierane jest lecznictwo uzdrowiskowe, przemysł spożywczy związany z produkcją żywności ekologicznej, funkcjonalnej i specjalistycznej. Aby realizować te ambitne cele konieczne jest wykształcenie i przygotowanie ludzi do uprawy i przetwórstwa roślin zielarskich, a także produkcji wyrobów ziołowych szeroko pojętych. Specjaliści z tego zakresu są już obecnie poszukiwani w zakładach wyspecjalizowanego przemysłu spożywczego (suplementy diety, nautraceutyki, nowa żywność, żywność funkcjonalna), zielarskiego, kosmetycznego i farmaceutycznego. Coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zielarstwa obserwuje się również w przemyśle paszowym/premiksowym oraz w weterynarii i leśnictwie. Z dodatkami ziołowymi do pasz i lekami ziołowymi dla zwierząt wiąże się ogromne nadzieje, szczególnie w profilaktyce chorób i poprawie produkcyjności zwierząt. Rośliny zielarskie są także źródłem substancji do ochrony roślin uprawnych, stanowiąc pełnowartościową alternatywę dla pestycydów syntetycznych. Substancje chemiczne z jednych roślin mogą pomóc w ochronie innych roślin przed szkodnikami i chorobami bakteryjnymi, wirusowymi, czy grzybowymi.

Zielarstwo – studia inżynierskie, 7 semestrów

Studia na kierunku Zielarstwo obejmują szeroki zakres zagadnień tematycznych związanych z problematyką zielarstwa. Studenci kierunku zdobędą przygotowanie ogólne w zakresie nauk podstawowych i kierunkowych, w tym z: chemii ogólnej i organicznej, biochemii, mikrobiologii, genetyki roślin, botaniki, fizjologii roślin, podstaw farmakologii, podstaw żywienia człowieka, ekotoksykologii i ochrony środowiska, agroekologii, uprawy roślin zielarskich, typologii roślin i ich zrównoważonego użytkowania, surowców zielarskich z uprawy, metod ich badań i oceny, zanieczyszczeń, konserwacji i przechowywania, receptur surowców zielarskich, przypraw egzotycznych, podstaw bromatologii, fitotoksykologii, alergologii czy ziołolecznictwa, współczesnych uwarunkowań rozwoju zielarstwa.

W trakcie trwania studiów studenci mogą wybrać jeden z dwóch modułów specjalnościowych: produkcja surowców zielarskich lub rośliny zielarskie w produkcji kosmetyków, suplementów diety i żywności funkcjonalnej, pozwalających na zdobycie kompetencji zgodnych z ich zainteresowaniami.

Wybierając moduł produkcja surowców zielarskich student będzie mógł zapoznać się z szczegółowymi zagadnieniami związanymi z uprawą roślin zielarskich, w tym z: gleboznawstwem i żywieniem mineralnym roślin, fizjologicznymi podstawami plonowania roślin, szczegółową uprawą roślin zielarskich z elementami uprawy ekologicznej, rozmnażaniem roślin zielarskich, przetwarzaniem owoców zielarskich, zdobędzie przygotowanie w zakresie ekonomiki i organizacji produkcji zielarskiej oraz projektowania
i urządzania plantacji i ogrodów zielarskich.

W ramach modułu rośliny zielarskie w produkcji kosmetyków, suplementów diety i żywności funkcjonalnej studenci zdobędą wiedzę i umiejętności wymagane do podjęcia zatrudnienia w przemyśle zajmującym się obróbką surowców pochodzenia zielarskiego na wszystkich etapach produkcji, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa roślin zielarskich. Student zdobędzie szczegółową wiedzę o wykorzystaniu ziół w przemyśle kosmetycznym i spożywczym, zasadach produkcji preparatów ziołowych
i żywności funkcjonalnej, technologii przetwarzania surowców zielarskich, maszynach i urządzeniach stosowanych w przetwórstwie zielarskim. Pozna zagadnienia z zakresu towaroznawstwa farmakognostycznego, zasady certyfikacji i systemy jakości w przetwórstwie zielarskim, znakowanie i opis produktów ziołowych, systemy zarządzania w przedsiębiorstwach przetwórstwa zielarskiego.

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć pracę w gospodarstwach zajmujących się uprawą, zbiorem, konserwacją oraz przechowywaniem roślin zielarskich,  a także w przedsiębiorstwach zajmujących się produkującą kosmetyków, suplementów diety, oraz żywności funkcjonalnej z wykorzystaniem surowców zielarskich, w tym min.: w działach kontroli i oceny jakości surowców i produktów zielarskich, przy zarządzaniu i organizacji linii produkcyjnej, w laboratoriach, działach zajmujących się obrotem i sprzedażą produktów pochodzenia zielarskiego lub prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie produkcji i przetwórstwa zielarskiego.

Na uwagę zasługują studia z zakresu Zielarstwa – stacjonarne, pierwszego stopnia, studia 26+, bowiem mogą je podjąć ludzie starsi, po 26 roku życia. Są tu studia bezpłatne dla osób starszych, którym tryb życia osobistego i zawodowego pozwala na uczęszczanie na zajęcia w godzinach popołudniowych, w dni robocze. Jeżeli więc mają Państwo 30, 40, czy 50 i więcej lat, chcą zostać inżynierem zielarstwa, a nie mają funduszy na studia zaoczne (niestacjonarne) – zapraszamy.

Rekrutacja na studia, informacje: dostępne na stronie (kliknij)

studia_zielarstwo_krosno
Zajęcia z Towaroznawstwa zielarskiego w PWSZ w Krośnie.

Zapraszamy na III Międzynarodową konferencję pt. Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna, komunikat II.

clip_image002 clip_image004 clip_image006

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

oraz

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów

zapraszają na

III Międzynarodową konferencję pt. Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna

Bezpieczeństwo żywności i pasz

Krosno

12-13 maja 2016

Cel konferencji:

Popularyzacja wiedzy oraz swobodna wymiana poglądów naukowych przez przedstawicieli środowiska naukowego oraz branżowego w zakresie fitoterapii, zielarstwa, kosmetologii, dietetyki, bromatologii, toksykologii żywności, paszoznawstwa, szeroko pojętych preparatów medycyny naturalnej i kosmetyków. Ważnym tematem konferencji będzie bezpieczeństwo stosowania i ocena jakości produktów i surowców spożywczych, paszowych, kosmetycznych i zielarskich. Celem konferencji jest również analiza aktualnego stanu prawnego, związanego z wprowadzaniem do obrotu produktów zielarskich, żywności funkcjonalnej, pasz, żywności nowej, suplementów diety i kosmetyków. Znaczenie ziół w leczeniu, profilaktyce chorób i żywieniu ludzi i zwierząt.

Tematyka konferencji:

· Prozdrowotne działanie żywności

· Żywność funkcjonalna, w tym nutraceutyki

· Preparaty dla sportowców

· Żywność nowa

· Suplementy diety

· Pasze, surowce paszowe

· Kosmetyki, w tym kosmeceutyki i dermokosmetyki

· Preparaty ziołowe, w tym leki ziołowe

· Fitoterapia

· Aromaterapia

· Uprawa i przetwórstwo roślin leczniczych, kosmetycznych i dietetycznych

· Przetwórstwo, technologie zielarskie i preparaty ziołowe dla przemysłu paszowego i weterynarii, fitoterapia weterynaryjna

· Bezpieczeństwo żywności, ziół, kosmetyków i pasz

· Towaroznawstwo żywności, kosmetyków i roślin zielarskich

Formy prezentacji:

· Sesje plenarne

· Referaty

· Sesje referatowe w sekcjach tematycznych

· Sesje posterowe

· Wystawy i prezentacje firm

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI

prof. dr hab. Grzegorz Przebinda (Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie)

prof. dr hab. Roman Kołacz (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

mgr Barbara Jaworska-Łuczak (Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

prof. dr hab. Andrzej Klasik (Honorowy Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska Akademia Nauk)

prof. dr hab. Aleksander Koll (Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu)

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Prorektor ds. Nauki i Innowacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

Członkowie:

prof. dr hab. n. farm. Grzegorz Bazylak (Kierownik Katedry Bromatologii Uniwersytetu im. M. Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy)

prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka (Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Organicznej)

prof. dr hab. Józefa Chrzanowska (Dziekan Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Kierownik Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

dr n. med. Józef Forgacz (Ordynator Chirurgii Onkologicznej II Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu)

prof. dr hab. Jan Grajewski (Kierownik Katedry Fizjologii i Toksykologii, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

prof. dr hab. n. biol. Anna Goździcka-Józefiak (Kierownik Zakładu Wirusologii Molekularnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. n. farm Ilona Kaczmarczyk-Sedlak (Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji

i Fitochemii, Wydziału Farmaceutycznego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego)

prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski (Zastępca Dyrektora d/s naukowych Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM, Kierownik Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Andrzej Klasik (Honorowy Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska Akademia Nauk)

prof. dr hab. Aleksander Koll (Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu)

prof. dr hab. Roman Kołacz (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

dr hab. n. biol. Łukasz Łuczaj, prof. URz (Kierownik Zakładu Botaniki Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego)

prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski, prof. ndzw. UM (II Oddział Chirurgii Onkologicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Kierownik Zakładu Chirurgii Onkologicznej w Katedrze Onkologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu)

prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Kierownik Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Jan Oszmiański (Kierownik Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

dr o. Marcelin Pietryja (Gwardian Klasztoru Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, Dyrektor Herbarium św. Franciszka)

dr n. biol. Henryk Różański (kierownik Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie)

prof. dr hab.inż. Maria Ruda (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

dr hab. inż. Anna Sokół-Łętowska (Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

dr hab. n. biol. Adam Stebel (kierownik Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego)

prof. dr hab. med. Andrzej Szuba (Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

dr hab. inż. Antoni Szumny, prof. nadzw. (Kierownik Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Prorektor ds. Nauki i Innowacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

dr hab. Magdalena Twarużek, prof. nadzw. (Instytutu Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer (Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)

prof. dr hab. Zenon Węglarz (Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

prof. ndzw. dr hab. Danuta Zarzycka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący: dr n. biol. Henryk Różański

dr Izabela Betlej

dr inż. Barbara Krochmal-Marczak

dr inż. Janusz Kilar

dr inż. Magdalena Kilar

dr inż. Anna Pietrasz

mgr inż. Magdalena Dykiel

mgr Lucyna Pojnar

mgr inż. Angelika Uram

mgr Joanna Anglart-Różańska

mgr inż. Halina Beń

dr inż. Jolanta Baran

Sekretarz:

mgr Iwona Wajs

PROGRAM KONFERENCJI

Czwartek, 12 maja 2016 roku

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im S. Pigonia w Krośnie, ul. Dmochowskiego 12,

dzielnica Suchodół.

8.00 – 9.30 Rejestracja uczestników

9.00 – 9.30 Powitanie i uroczyste otwarcie konferencji – mgr Franciszek Tereszkiewicz, Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie

– przemówienie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie –

prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

– przemówienie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prof. dr hab. Roman Kołacz

– przemówienie Prezydenta Miasta Krosna – mgr inż. Piotr Przytocki

– przemówienie Przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji – prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Prorektor ds. Nauki i Innowacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

– odczytanie adresów okolicznościowych skierowanych do uczestników konferencji – mgr Iwona Wajs

9.30 –14.00 Wykłady i komunikaty (przewodniczy: prof. ndzw. dr hab. Danuta Zarzycka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie), dr n. med. Józef Forgacz (Ordynator Chirurgii Onkologicznej II Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu)

9.30 – 10.00 Prof. dr hab. Antoni Szumny Wybrane problem zmienności składu chemicznego roślin leczniczych .i przyprawowych (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

10.00 – 10.30 Prof. nadz. dr hab. Magdalena Twarużek, prof. dr hab. Jan Grajewski Ochratoksyna A w zielonej kawie i suplementach diety na bazie ekstraktu z zielonej kawy (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

10.30 – 11 .00 Prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski Medycyna komplementarna i medycyna oparta na badaniach naukowych (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

11.00 – 11.30 Prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak Lecznicze własciwości lateksu z Chelidonium majus L (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 12.30 Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański, Korczyński M., Opaliński S., Świniarska M., Chojnacka

K.Michalak I., Saeid A., Rój E. Algi – zielone złoto mórz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

12.30 – 13.00 Prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski Antybiotykooporne bakterie zagrożeniem bezpieczeństwa żywności (Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

13.00 – 13.30 Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka Nowe perspektywy współpracy w ramach Wspólnot Wiedzy i Innowacji KIC FOOD4FUTURE (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

13.30 – 14.00 Dyskusja i podsumowanie sesji: prof. ndzw. dr hab. Danuta Zarzycka, dr n. med. Józef Forgacz

14.00 – 15.30 Przerwa obiadowa w restauracji Gąsior & Gąsior Krosno ul. Bieszczadzka 80

15.30 – 18.00 Wykłady i komunikaty (przewodniczą: prof. dr hab. inż. Maria Ruda (Państwowa Wyższa Szkoła ..Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie) oraz prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Kierownik Katedry ..Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

15.30 – 16.00 dr hab. n. farm Ilona Kaczmarczyk-Sedlak Kwas gamma-linolenowy – występowanie i zastosowanie w lecznictwie (Śląski Uniwersytet Medyczny):

16.00 – 16.30 Prof. dr hab. Anna Sokół-Łętowska Nalewki owocowe jako źródło substancji bioaktywnych (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

16.30 – 16.45 Przerwa kawowa

16.45 – 17.15 dr hab. Dorota Waśko-Czopnik Czy gluten jest szkodliwy? (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

17.15 – 17.45 dr Ryszard Kacała Colostrum – szerokie spektrum działania (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

17.45 – 18.00 mgr farm. Joanna J. Sajkowska-Kozielewicz Badania właściwości Geissospermum reticulatum z rejonu Amazonii ( Warszawski Uniwersytet Medyczny)

18.00 – 18.15 mgr farm. Paweł Siudem, Badania toksycznych właściwości bisfenolu A i produktów jego rozpadu na rozwój danio pręgowanego (Danio rerio) z wykorzystaniem metod dokowania molekularnego (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

18.15 – 18.30 mgr inż. Marcin Świątek, prof. dr hab. Roman Niżnikowski Wpływ ziół na jakość produktów pochodzenia zwierzęcego (Szkoła ..Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

18.30 – 19.00 Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia konferencji: prof. dr hab. inż. Maria Ruda, prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański

19.30 – 1.30 Uroczysty bankiet w restauracji Gąsior & Gąsior Krosno ul. Bieszczadzka 80

Piątek, 13 maja 2016 r.

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im S. Pigonia w Krośnie, ul. Dmochowskiego 12,

dzielnica Suchodół.

9.00 – 14.00 Wykłady i komunikaty (przewodniczą: prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Kierownik Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski (Zastępca Dyrektora d/s naukowych Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM, Kierownik Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

9.00 – 9.30 dr hab. prof. URZ Łukasz Łuczaj Zioła lecznicze święcone w dniu Matki Boskiej Zielnej i w Oktawy Bożego Ciała w Polsce południowej (Uniwersytet Rzeszowski)

9.30 – 9.50 dr n biol. Henryk Różański Fitoncydy w dawnej i współczesnej medycynie. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

9.50 – 10.20 mgr Barbara Jaworska – Łuczak Nowa żywność (Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

10.20 – 10.40 o. dr Marcelin Jan Pietryja Witamina C liposomalna (Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów Katowicach-Panewnikach, Herbarium św. Franciszka)

10.40 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 11.15 dr inż. Sylwia Czarnocka –Śniadała Oznaczenie wartości kalorycznej w wybranych surowcach ..zielarskich (firma AdiFeed)

11.15 – 11.45 lek. med. Krzysztof Błecha: Synergia działania ziół i produktów pszczelich w profilaktyce i leczeniu .chorób infekcyjnych dróg oddechowych (Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki)

11.45 – 12.00 dr inż. Marta Pisarek Rośliny zielarskie i przyprawowe jako atrakcja agroturystyczna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

12.00 – 12.15 dr inż. Elżbieta Sikora Oleje z nasion owoców jagodowych, pozyskane w warunkach nadkrytycznego CO2, jako surowce kosmetyków naturalnych (Politechnika Krakowska)

12.15 – 12.30 mgr Sylwia Nowak Kalanchoe daigremontiana jako składnik aktywny preparatów do pielęgnacji skóry osób chorych na łuszczycę (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

12.30 – 12.45 mgr inż. Sabina Lachowicz Niedoceniane owoce – skarby polskiej ziemi (Uniwersytet Przyrodniczy .we Wrocławiu)

12.45 – 13.00 mgr Anna Zwyrzkowska Comparison of total phenolic contents in water extracts of Ilex sp. ..(Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

13.00 – 13.15 Paweł Fekner Miechunka rozdęta (Physalis alkekengi l.) Jako potencjalna żywność funkcjonalna oraz surowiec w fitoterapii

13.15 – 13.45 Podsumowanie i zakończenie konferencjiprof. dr hab. Roman Niżnikowski, prof. dr hab. n. biol. ..Adam Kaznowski

13.45 – 15.15 Obiad w restauracji Gąsior & Gąsior Krosno ul. Bieszczadzka 80

Postery:

1.Beata Sperkowska, Grzegorz Bazylak Wpływ niekonwencjonalnych sposobów ekstrakcji na wynik oznaczania metodą enzymatyczną kwasu szczawiowego w wodnych naparach roślin leczniczych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy)

2. Adam Stebel, Barbara Bacler-Żbikowska Występowanie bobrka trójlistkowego Menyanthes trifoliata L. na Wyżynie Śląskiej (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

3. Barbara Woźniak, Aleksandra Sklarek, Weronika Wojna, Anna Bońka, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak Ocena zawartości określonych grup związków farmakologicznie czynnych w kiełkach wybranych roślin z rodziny Brassicaceae (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

4. Aleksandra Sklarek, Barbara Woźniak, Weronika Wojnar, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak Analiza ilościowa grup związków farmakologicznie czynnych występujących w kiełkach spożywczych wybranych roślin z rodziny Poaceae (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

5. Karolina Jakubczyk, Katarzyna Janda, Jolanta Wolska Begonia stale kwitnąca, czarny bez, róża pomarszczona -zawartość fluoru w naparach z kwiatów (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

6. Katarzyna Janda, Karolina Jakubczyk, Katarzyna Woźniak, Kamila Dębia, Jolanta Wolska Czy dodatek przypraw korzennych podnosi potencjał antyoksydacyjny czarnej herbaty? (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

7. Karolina Jakubczyk, Agnieszka Łukomska, Jolanta Wolska, Katarzyna Janda Potencjał antyoksydacyjny nasion pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.) wobec toksycznego działania fluoru (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

8. Joanna Sucholska Przedwojenna oferta ziół miejskich targowisk, a stan współczesny w mieście Poznań (Collegium Biologicum UAM w Poznaniu)

9. Katarzyna Janda, Karolina Jakubczyk, Kamila Dębia, Jolanta Wolska Aktywność przeciwutleniająca i całkowita zawartość polifenoli w naparach z wybranych kwiatów jadalnych (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

10. Kamila Dębia, Katarzyna Janda, Jolanta Wolska, Karolina Jakubczyk Potencjał antyoksydacyjny naparów z podagrycznika pospolitego (Aegopodium podagraria L.) (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

11. Joanna Śniegowska, Anita Biesiada, Agnieszka Nawirska-Olszańska, Renata Galek Wpływ formy azotu na plonowanie i skład chemiczny ziela stewii (Stevia rebaudiana Bert.) (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

12. Kazimierz Pokrywka, Krzysztof Tereszkiewicz , Piotr Molenda , Patryk Pyziak Jakość wołowiny oferowanej w sprzedaży targowiskowej (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski)

13. Agnieszka Nawirska-Olszańska, Joanna Kolniak-Ostek , Krzysztof Zymon Właściwości bioaktywne musu z róży (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

14. Cyboran-Mikołajczyk S., Solarska-Ściuk K, Męczarska K., Cwynar-Zając Ł., Dzięgiel P., Oszmiański J., Kleszczyńska H. Ekstrakty z liści Fragaria i Rubus chroniące komórki układu krążenia przed oksydacyjnym uszkodzeniem (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

15. Katarzyna Mitka, Mariola Matysiak Żele pod prysznic z ekstraktem z cytryńca chińskiego (Politechnika Krakowska)

16. Eliza Chorążyczewska, Ewelina Skorupka, Edyta Wojtas, Maciej Adamski Znaczenie selenu w żywieniu bydła mlecznego (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

17. Edyta Wojtas, Andrzej Zachwieja Soy lecithin in the feeding of dairy cows as a dietary supplement
with antioxidant properties
(Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

18. Ewelina Skorupka, Eliza Chorążyczewska, Edyta Wojtas Właściwości i wykorzystanie jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea) (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

19. Małgorzata Stryjecka, Martyna Gaj, Magdalena Kapeluszna, Anna Kiełtyka-Dadasiewicz, Barbara Krochmal-Marczak Zmiany właściwości antyoksydacyjnych kwiatów: dziewanny, wiązówki i bzu czarnego pod wpływem przechowywania (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie )

20. Marcin Deszcz, Joanna J. Sajkowska-Kozielewicz, Katarzyna Paradowska Właściwości antyoksydacyjne napojów energetycznych (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

21. Sabina Lachowicz, Jan Oszmiański, Aneta Wojdyło, Joanna Kolniak-Ostek The influence of harvest date on the content and stability of polyphenolic compounds and antioxidant activity of chokeberry juice during storage (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

22. Sabina Lachowicz, Jan Oszmiański, Aneta Wojdyło Effect of dried powder preparation process on antioxidant activity content of blue honeysuckle berries (lonicera caerulea l. Var. Kamtschatica) (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

23. Sabina Lachowicz, Jan Oszmiański Niedoceniane owoce – skarby polskiej ziemi (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

24. Małgorzata Grabarczyk, Katarzyna Wińska, Wanda Mączka, Anna Zwyrzykowska Biologicznie aktywne laktony otrzymane z β-jononu (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

25. Elżbieta Sikora, Agnieszka Łach, Jan Ogonowski Zastosowanie ekstraktu z kory dębu pozyskanego w warunkach nadkrytycznego CO2 jako składnika płynów do kąpieli (Politechnika Krakowska)

26. Maria Pytlarz-Kozicka, Karolina Pierończyk, Joanna Politowicz, Antoni Szumny Wpływ grzybów rodzaju Trichoderma na parametry biometryczne i skład lotnych metabolitów wtórnych szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.) (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

27. Robert Kupczyński, Anna Zwyrzykowska, Antoni Szumny, Kinga Śpitalniak Wpływ polifenoli roślinnych na metabolism przeżuwaczy (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

28. Łukasz Bobak, Aleksandra Zambrowicz, Henryk Różański, Magdalena Ligor, Halina Beń, Tadeusz Trziszka, Bogusław Buszewski Nawłoć pospolita (Solidago virgaurea) jako źródło substancji biologicznie aktywnych wykorzystywanych do wytwarzania wyrobów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

29. Aleksandra Zambrowicz, Łukasz Bobak, Henryk Różański, Magdalena Ligor, Halina Beń, Tadeusz Trziszka, Bogusław Buszewski Lucerna siewna (Medicago sativa) jako źródło substancji biologicznie aktywnych wykorzystywanych do wytwarzania wyrobów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

30. Kamila Dębia, Katarzyna Janda, Jolanta Wolska, Karolina Jakubczyk Zawartość polifenoli w częściach morfotycznych (kłączach, liściach kwiatach i nasionach) podagrycznika pospolitego (Aegopodium podagraria L.) (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

30. Izabela Betlej, Aleksandra Bałuka, Jakość mikrobiologiczna wybranych przypraw kuchennych (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie).

31. Izabela Betlej, Identyfikacja zanieczyszczeń mikrobiologicznych w produktach nieżywnościowych, z wykorzystaniem testów API (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

32. Anna Pietrasz, Henryk Różański, Zawartość alkaloidów helleboryny i helleborydyny w kłączach ciemiernika kaukaskiego (Helleborus caucasicus), (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie).

33. Anna Pietrasz, Henryk Różański, Sposoby wytwarzania nanoemulsji stosowanych w kosmetologii, (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie).

34. Anna Pietrasz, Henryk Różański, Kwiat jarzębiny (Sorbus aucuparia) w produktach kosmetycznych, (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie).

 

Prace zgłoszone do publikacji w monografii, ale nie prezentowane w postaci posteru i referatu:

1..Maria Ruda, Janusz Kilar, Stanisław Zając, Magdalena Kilar, Mariola Szymbara, Alicja Lejtnar Program „Podkarpacki Naturalny Wypas” jako czynnik ochrony bioróżnorodności (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

2. Maria Ruda, Janusz Kilar, Magdalena Kilar, Preferencje konsumentów w zakresie zakupu i przyrządzania wołowiny (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

3. Teresa Banaszkiewicz Charakterystyka właściwości i wykorzystania ziół w żywieniu zwierząt (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

4. Jolanta Baran, Mateusz Leś Jakość mikrobiologiczna mleka pozyskiwanego od kóz rasy alpejskiej i saaneńskiej (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

5. Jolanta Baran, Małgorzata Źródło-Loda Wykorzystanie innowacji w kreowaniu nowych produktów w przemyśle mleczarskim (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

6. Małgorzata Źródło-Loda, Jolanta Baran, Elżbieta Bragiel Nowoczesne opakowania dla przemysłu spożywczego (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

7. Anna Sokół-Łętowska, Alicja Kucharska, Justyna Dobrzycka Ocena możliwości wzbogacania nalewek wiśniowych w przeciwutleniacze (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

8. Barbara Krochmal-Marczak, Izabela Betlej, Anna Kiełtyka-Dadasiewicz, Małgorzata Stryjecka, Angelika Uram Aktywności antyoksydacyjne naparów z liści słodkiego ziemniaka (Ipomoea batatas l [Lam.]) (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie )

9. Renata Tobiasz-Salach, Barbara Krochmal-Marczak Ocena ziarna owsa oplewionego i nieoplewionego jako żywności funkcjonalnej (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

10. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz, Barbara Sawicka, Agnieszka Ludwiczuk, Barbara Krochmal-Marczak Możliwości uprawy trawy cytrynowej (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.) w Polsce w aspekcie wielokierunkowego wykorzystania surowca (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

11. Barbara Sawicka, Barbara Krochmal-Marczak, Anna Kiełtyka-Dadasiewicz Możliwości projektowania żywności funkcjonalnej z batata (Ipomoea batatas l. [Lam.])( Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

Patronat

Prezydent Wrocławia

clip_image008

Prezydent Krosna

clip_image010

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s

W Krośnie

clip_image012

Sponsorzy

United petfood Calista

clip_image014clip_image016

Biovitalium Kosmetyki DLA

clip_image018

clip_image020

Sylveco AdiFeed

clip_image022

clip_image024

Patronat medialny

Czasopismo naukowe

clip_image026

Niezależna Telewizja NTV

clip_image028

Porady na zdrowie

clip_image030

clip_image032

Nowy nr konta bankowego Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów.

Szanowni Członkowie PTZiF

Prosimy o uiszczanie opłaty członkowskiej (100 zł) na nowe konto Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów:

Bank Polski PKO: 03 1020 2964 0000 6302 0136 0478

Zapraszam na III Międzynarodową konferencję pt. Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna, Bezpieczeństwo Żywności i Pasz, Krosno – 12-13 maj 2016.

clip_image002 clip_image004 clip_image006

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

oraz

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów

zapraszają na

III Międzynarodową konferencję pt.
Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna

Bezpieczeństwo żywności i pasz

Krosno

12-13 maja 2016

Cel konferencji:

Popularyzacja wiedzy oraz swobodna wymiana poglądów naukowych przez przedstawicieli środowiska naukowego oraz branżowego w zakresie fitoterapii, zielarstwa, kosmetyki, kosmetologii, dietetyki, bromatologii, toksykologii żywności, paszoznawstwa, szeroko pojętych preparatów medycyny naturalnej i kosmetyków. Ważnym tematem konferencji będzie bezpieczeństwo stosowania i ocena jakości produktów i surowców spożywczych, paszowych, kosmetycznych i zielarskich. Celem konferencji jest również analiza aktualnego stanu prawnego, związanego z wprowadzaniem do obrotu produktów zielarskich, żywności funkcjonalnej, pasz, żywności nowej, suplementów diety i kosmetyków. Znaczenie ziół w leczeniu, profilaktyce chorób i żywieniu ludzi oraz zwierząt.

Tematyka konferencji:

· Prozdrowotne działanie żywności

· Żywność funkcjonalna, w tym nutraceutyki

· Preparaty dla sportowców

· Żywność nowa

· Suplementy diety

· Pasze, surowce paszowe

· Kosmetyki, w tym kosmeceutyki i dermokosmetyki

· Preparaty ziołowe, w tym leki ziołowe

· Fitoterapia

· Aromaterapia

· Uprawa i przetwórstwo roślin leczniczych, kosmetycznych i dietetycznych

· Przetwórstwo, technologie zielarskie i preparaty ziołowe dla przemysłu paszowego i weterynarii, fitoterapia weterynaryjna

· Bezpieczeństwo żywności, pasz, ziół i kosmetyków

· Towaroznawstwo żywności, kosmetyków i roślin zielarskich

Organizatorzy przewidują:

· wykłady plenarne

. referaty

· sesje referatowe w sekcjach tematycznych

· sesje posterowe

· wystawy i prezentacje firm

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI

prof. dr hab. Grzegorz Przebinda (Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie)

prof. dr hab. Roman Kołacz (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

prof. dr hab. Andrzej Klasik (Honorowy Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska Akademia Nauk)

prof. dr hab. Aleksander Koll (Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu)

mgr Barbara Jaworska-Łuczak (Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Prorektor ds. Nauki i Innowacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

Członkowie:

prof. dr hab. n. farm. Grzegorz Bazylak (Kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy)

prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka (Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Organicznej)

prof. dr hab. Józefa Chrzanowska (Dziekan Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Kierownik Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

dr n. med. Józef Forgacz (Ordynator Chirurgii Onkologicznej II Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu)

prof. dr hab. Jan Grajewski (Kierownik Katedry Fizjologii i Toksykologii, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

prof. dr hab. n. biol. Anna Goździcka-Józefiak (Kierownik Zakładu Wirusologii Molekularnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. n. farm Ilona Kaczmarczyk-Sedlak (Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji i Fitochemii, Wydziału Farmaceutycznego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego)

prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski (Zastępca Dyrektora d/s naukowych Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM, Kierownik Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Andrzej Klasik (Honorowy Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska Akademia Nauk)

prof. dr hab. Aleksander Koll (Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu)

prof. dr hab. Roman Kołacz (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

dr hab. n. biol. Łukasz Łuczaj, prof. URz (Kierownik Zakładu Botaniki Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego)

prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski, prof. ndzw. UM (II Oddział Chirurgii Onkologicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Kierownik Zakładu Chirurgii Onkologicznej w Katedrze Onkologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu)

prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Kierownik Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Jan Oszmiański (Kierownik Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

dr o. Marcelin Pietryja (Gwardian Klasztoru Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, Dyrektor Herbarium św. Franciszka)

prof. dr hab. Maria Ruda (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

dr hab. inż. Anna Sokół-Łętowska (Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

dr hab. n. biol. Adam Stebel (kierownik Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego)

prof. dr hab. med. Andrzej Szuba (Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

dr hab. inż. Antoni Szumny, prof. nadzw. (Kierownik Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Prorektor ds. Nauki i Innowacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

dr hab. Magdalena Twarużek, prof. nadzw. (Instytutu Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer (Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)

prof. dr hab. Zenon Węglarz (Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

dr hab. Danuta Zarzycka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie; kierownik Katedry i Zakładu Pielęgniarstwa Pediatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący: dr n. biol. Henryk Różański (kierownik Laboratorium Biologii Przemysłowej

i Eksperymentalnej PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)

dr Izabela Betlej (kierownik Zakładu Towaroznawstwa PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)

dr inż. Janusz Kilar (Zakład Towaroznawstwa i Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)

dr inż. Magdalena Kilar (Zakład Towaroznawstwa i Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)

dr inż. Barbara Krochmal-Marczak (kierownik Zakładu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)

dr inż. Anna Pietrasz (PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)

mgr inż. Halina Beń (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

mgr inż. Magdalena Dykiel (PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)

mgr Lucyna Pojnar (PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)

mgr inż. Angelika Uram (PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)

mgr Joanna Anglart-Różańska (PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)

Sekretarz:

mgr Iwona Wajs

 

Kalendarz zgłaszania uczestnictwa

Zgłaszanie uczestnictwa do 15.04.2016 r.

Platforma elektroniczna do zgłaszania uczestnictwa w Konferencji dostępna na stronie: KLIKNIJ – preferowana metoda rejestracji

W razie braku dostępu do platformy elektronicznej można chęć uczestnictwa zgłosić tradycyjnie wypełniając papierowy formularz i przesłać pocztą.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy uczestnictwa można też wysłać na adres e-mail Komitetu Organizacyjnego Konferencji: zielarstwo2016@pwsz.krosno.pl

Streszczenia należy przysyłać do 31 marca 2016 r.

Pełne wersje artykułów należy przysyłać do 31 maja 2016 r.

Termin wniesienia opłaty do 15 kwietnia 2016 r.

Wszystkie nadesłane artykuły będą kwalifikowane i recenzowane.

Streszczenia artykułów będą wydane jako materiały konferencyjne. Pełne artykuły naukowe zostaną wydane jako monografia naukowa.

Wymagania edytorskie dostępne są na stronie: KLIKNIJ

Opłaty

· Uczestnicy regularni: 600 zł

· Członkowie PTZiF: 500 zł

· Studenci i doktoranci: 400 zł

· Osoby towarzyszące uczestnikom regularnym, członkom PTZiF, doktorantom i studentom: 400 zł

· Reklama w wydawnictwie (B5) 1000 zł

· Reklama w wydawnictwie (B6) 500 zł

· Reklama stojąca za stołem plenarnym 1000 zł

· Postawienie stoiska pokazowego w ramach opłaty konferencyjnej za każdego z członków obsługi

Opłata konferencyjna obejmuje:

Ø uczestnictwo w sesjach naukowych

Ø materiały konferencyjne

Ø wydawnictwo „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”

Ø przekąski i napoje na czas przerw kawowych, obiady i uroczystą kolację

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

Bank Pekao S.A.

I O/Krosno

39 1240 2311 1111 0010 5453 8749

z dopiskiem: „konferencjaPTZiF”+ imię i nazwisko uczestnika/nazwa firmy

lub

„konferencjaPTZiF”+nazwa firmy_reklama B5/B6”

Sekretariat konferencji:

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej

ul. Dmochowskiego 12

38-400 Krosno

tel. 13-43-755-80, 13-43-755-25

fax 13-43-755-81

e-mail: zielarstwo2016@pwsz.krosno.pl

Adres do korespondencji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

ul. Rynek 1

38-400 Krosno

tel. 13-43-755-80. 13-43-755-25

fax 13-43-755-81

e-mail: zielarstwo2016@pwsz.krosno.pl

Miejsce Konferencji: kampus Politechniczny PWSZ w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Dmochowskiego 12.

Ważne linki:

Wymagania edytorskie dostępne tutaj: http://luskiewnik.strefa.pl/PTZiF/wymagania_edytorskie_monografia_i_streszczenie.pdf (kliknij)

I Komunikat Konferencji dostępny tutaj: http://luskiewnik.strefa.pl/PTZiF/Konferencja_Krosno2016_komunikat_I.pdf (kliknij)

Platforma elektroniczna do rejestracji uczestnika na konferencję dostępna tutaj: https://e-learning.pwsz.krosno.pl/ankieta/index.php?r=survey/index&sid=553369&lang=pl (kliknij)