XII Franciszkańska Konferencja Zielarsko-Farmaceutyczna, 19 maja 2018 roku w Katowicach-Panewnikach, ul. Związkowa 20, Dom Parafialny, aula św. Franciszka.

Zapraszamy na XII Franciszkańską Konferencję Zielarsko-Farmaceutyczną, która odbędzie się 19 maja 2018 roku Katowicach-Panewnikach (w Domu Parafialnym przy Klasztorze Braci Mniejszych Franciszkanów).

franciszkanska_konferencja_panewniki2017
o. dr Marcelin Jan Pietryja podczas wystąpienia na ubiegłorocznej Franciszkańskiej Konferencji Zielarsko-Farmaceutycznej, 27 maja, 2017 r.

konferencja_franciszkanska_2017
prof. dr hab. Antoni Szumny (kierownik Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) podczas wykładu (przy mównicy po prawej stronie).
Za stołem zasiedli (od lewej): prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, prof. dr hab. Iwona Wawer i o. dr August Smyczek ofm

 

W bieżącym roku Konferencja jest poświęcona cywilizacyjnym chorobom metabolicznym, głównie otyłości (Obesitas).

Program przedstawia się następująco:

 

image

19 maja 2018 r. (sobota)
Katowice, ul. Związkowa 20, Dom Parafialny, Aula św. Franciszka
„Zioła w profilaktyce i leczeniu otyłości”

 
  8:00    Rejestracja uczestników Konferencji
  9:00    Powitanie gościo. dr Marcelin Pietryja ofm
  9:10    Słowo wstępne – przewodniczący konferencji o. dr August Smyczek ofm
  9:20   Prof. dr hab. inż. Jan Grajewski  (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Katedra Fizjologii i Toksykologii): Grzyby pleśniowe i mikotoksyny zagrożeniem w żywności i suplementach diety
  9:50    Dyskusja na temat referatu
10:10    Jerzy Maslanky  (Dietetyk, propagator medycyny zintegrowanej i medycyny środowiskowej, inicjator  pierwszej konferencji naprotechnologii w Polsce, autor książek o przyczynowym leczeniu chorób): Otyłość a zaburzenia hormonalne
10:40    Dyskusja na temat referatu
11:00    Dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik  (Klinika Gastroenterologii i Hepatologii. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana  Mikulicza –Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu): Syrop glukozowo-fruktozowy – słodka trucizna naszych czasów
11:30    Dyskusja na temat referatu
11:50   Prof. zw. dr hab. Henryk Bieniok (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach): Otyłość jako jeden z czynników ryzyka zachorowania na raka
12:20    Dyskusja na temat referatu
12:40-13:10    Przerwa kawowa
13:10    Dr n. biol. Henryk Różański  (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie): Rośliny i oligopleksy dra G. Madausa w leczeniu i profilaktyce otyłości i chorób jelit
13:40    Dyskusja na temat referatu
14:00    Prof. dr hab. prorektor Stanisław Boryczka (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach): Podsumowanie, zakończenie

Oficjalna strona Konferencji: http://herbarium.katowice.pl/pl/konferencje.html

Zapraszam na VII Konferencję Zielarską Kobiet, 29 czerwca – 01 lipca 2018 roku w Korycinach (podlaskie).

VII Konferencja Zielarska Kobiet
29 czerwca – 01 lipca 2018
KORYCINY

Serdecznie  zapraszamy  do  udziału  w  VII  Konferencji  Zielarskiej,  która odbędzie się w dniach  29.06 – 01.07. 2018 roku (piątek, sobota, niedziela) w Korycinach na Podlasiu.  

Nasza Konferencja od lat cieszy się dużym powodzeniem. Spotykają się na niej naukowcy, konsumenci i entuzjaści ziół.

W pięknym otoczeniu Ziołowego Zakątka można nie tylko poszerzyć swoją wiedzę o ziołach – ich składzie, właściwościach i zastosowaniach, ale również poznać ciekawych ludzi.

Co roku pojawiają się nowe informacje z dziedziny fitochemii oraz fitoterapii.

Ciągle odkrywane są nowe właściwości lecznicze ziół, warto zatem wiedzieć jakie.

Organizatorami Konferencji są Zakład Chemii Fizycznej WUM oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie.

Komitet organizacyjny
prof. dr hab. Iwona Wawer
dr n. farm. Katarzyna Paradowska
mgr Hanna Siemieńczuk
mgr Jolanta Witkoś

Oficjalna strona Konferencji i bliższe informacje: https://chemiafizyczna.wum.edu.pl/content/konferencja-zielarska

 

image

Człowiek – Żywność – Zdrowie; III Międzynarodowa Konferencja we Wrocławiu, 16-17 marca 2018 r.

 

wroclaw2017_konferencja

Dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik, Konferencji „Człowiek – Żywność – Zdrowie”, 2017 r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Konferencji „Człowiek – Żywność – Zdrowie” poświęconej problemom chorób metabolicznych, odżywiania człowieka i zdrowej żywności.

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń dotyczących żywienia oraz współczesnych poglądów dotyczących diety i jej zastosowania w profilaktyce poszczególnych jednostek chorobowych. Obecnie obserwujemy intensywny wzrost ilości schorzeń o podłożu metabolicznym i autoimmunologicznym, co powoduje ogromne koszty zdrowotne, ekonomiczne i społeczne, a skutecznym działaniem profilaktycznym może być odpowiednia dieta i zdrowa żywność.

Tematy sesji

I sesja: Kontrowersje w żywieniu

II sesja: Jelita – szczelność, unerwienie, probiotyki.

Krezka – kontrowersje anatomiczne.

III sesja: Żywienie w różnej aktywności fizycznej.

IV sesja: Zielona Dolina

V sesja: Substancje biologicznie czynne – modulujące działania żywności.

Witaminy – fakty i mity.

VI sesja: Medycyna środowiskowa. Jakość żywności i metody oceny.

W konferencji oprócz sesji naukowych planowana jest Debata o Zdrowiu z udziałem zaproszonych prelegentów.

W konferencji oprócz sesji naukowych planowana jest sesja poświęcona projektowi Zielona Dolina.

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka – JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof dr hab. Jerzy Ziętek – JM Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka – JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. dr. hab. Andrzej Gamian – Kierownik Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Członkowie

Dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. nadzw. UP – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Doc. ing. Marta Habánová, PhD. – Department of Human Nutrition, Slovak University of Agriculture in Nitra

Dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Ryszard Kacała –  Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka, Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka – Katedra Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dr inż. Maciej Oziembłowski – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr n. biol. Henryk Różański – Laboratorium Biologii Przemysłowej  i Eksperymentalnej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie

Prof. dr hab Małgorzata Słowińska-Lisowska – Katedra Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Dr hab. Dorota Waśko-Czopnik – Klinika Gastroenterologii i Hepatologii,   Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Dr Sławomir Woźniak – Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka,  Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny  we Wrocławiu

Prof. MUDr Zdenek Zadak, CSc – Department of Internal Medicine – Metabolic Care and Gerontology, Charles Iniversity, Faculty of Medicine, Czech Republic

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący:

Dr inż. Anna Salejda – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Wydział  Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr Sławomir Woźniak – Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka,  Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny  we Wrocławiu

Wiceprzewodniczący:

dr Ryszard Kacała – Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka,  Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny  we Wrocławiu

Sekretarze:

Dr Anna Marcinkowska – Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dr inż. Dagmara Orzeł – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Członkowie:

Mgr Karina Błądkowska – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. inż Monika Bronkowska, prof. nadzw. UP – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Mgr inż. Ewa Jabłońska – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Mgr Monika Maćków – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr inż. Maciej Oziembłowski – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Mgr inż. Monika Sczygiol – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. inż. Joanna Wyka, prof. nadzw. UP – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Mgr inż. Anna Zwyrzykowska-Wodzińska, Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

SKN Nauka-Anatomia-Klinika – Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka,  Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny  we Wrocławiu

SKN Q Jakości Żywności

Program szczegółowy

I dzień 16.03.2018

8.00-9.00 rejestracja Uczestników

9.00-9.15 otwarcie konferencji

9.15-11.15 I sesja: Trendy w produkcji żywności i żywieniu Prowadzący: M. Krzystek-Korpacka, A. Salejda

Dr inż. Tomasz Berbeka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu): Procesy koncentracji w przemyśle rolno spożywczym a produkcja tzw. naturalnej żywności

Mgr Elżbieta Żygała (Arboretum Bolestraszyce): Dawne odmiany jabłoni – walory smakowe, przydatność do sadów ekologicznych i możliwości przetwórcze

Dr Anna Marcinkowska (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu): Znaczenie suplementacji w nowoczesnym żywieniu

Prof. dr ing. Marta Habanova (Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia): The measurement and evaluation of sub-fractions of cholesterol and other lipids parameters in blood serum

11.15-11.30 przerwa

11.30-13.30 II sesja: Współczesne spojrzenie na dbałość o zdrowie Prowadzący: A. Zwyrzykowska-Wodzińska, M. Sczygiol

Prof. dr hab. Andrzej Myc (Michigan Institute of Medicine and Biological Sciences, USA): W kierunku zdrowych i skutecznych szczepionek

Prof. MUDr. Zdenek Zadak (Charles University, Czech Republic): Role of soluble fibers in modern nutrition

Dr Sławomir Woźniak (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu): Kontrowersje anatomiczne i nie tylko anatomiczne. Od sceptycyzmu do akceptacji

Dr n. biol. Henryk Różański (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie): Charakterystyka ziół z grupy intestinalia

Dr hab. Barbara Frączek (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie): Zalecenia żywieniowe dla osób aktywnych

13.30-14.15 obiad

14.15-16.30 Debata o Zdrowiu Prowadzący: R. Kacała

Uczestnicy:

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka (rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu),

Dr Anna Marcinkowska (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

Dr hab. inż. Alicja Kucharska, prof. UPWr (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu),

Dr n. biol. Henryk Różański (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie),

Mgr Elżbieta Żygała (wicedyrektor Arboretum Bolestraszyce)

Tematy wprowadzające dla prelegentów debaty:

Karpackie zioła nasz nieodkryty skarb.

Zapomniane najciekawsze produkty sprzed lat.

Owoce jako źródło związków bioaktywnych.

Porównanie wartości jaj spożywczych- ab ovo.

Fakty i mity związane z bisfenolem A.

16.30-16.45 przerwa

16.45-18.45 III sesja: sesja posterowa Prowadzący: S. Woźniak, M. Oziembłowski

19.00 bankiet

II dzień 17.03.2018

9.00 – 11.00 IV sesja: Dolny Śląsk – Zielona Dolina Żywności i Zdrowia Prowadzący: R. Kacała, A. Marcinkowska

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka – aktualna faza programu

Prof. dr hab. Mirosław Miller – koncepcja zespołów merytorycznych na potrzeby realizacji programu,

Dr Ryszard Kacała – pierwszy projekt pilotażowy Zielona Dolina w Jelczu – Laskowicach

Dr inż. Maciej Oziembłowski –wybrane systemy jakości żywności jako inspiracja dla określenia sposobu certyfikacji w programie Zielona Dolina.

11.00-11.15 przerwa

11.15-13.30 V sesja: Substancje biologicznie czynne – modulujące działania żywności Prowadzący: K. Błądkowska, A. Salejda

Dr hab. M. Bronkowska, prof. UPWr (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu): Wpływ wybranych immunomodulatorów żywieniowych na zdrowie człowieka

Dr hab. J. Wyka, prof. UPWr (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu): Żywność fermentowana – znaczenie dla zdrowia

Prof. dr hab. Małgorzata Słowińska–Lisowska (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu): Witamina D – fakty i mity

Dr hab. inż. Alicja Kucharska, prof. UPWr (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu): Dereń źródłem związków biologicznie aktywnych.

Prof. dr hab. Andrzej Gamian (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu): Glikacja białek w zdrowiu i w chorobie, w aspekcie żywieniowym 

Prof. dr hab. Zbigniew Sroka, dr Jerzy Hładyszowski (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu): Aktywność przeciw wolnorodnikowa i przeciwutleniająca wybranych flawonów i flawonolów. Badania eksperymentalne i obliczenia kwantowo- mechaniczne.

13.30-14.15 obiad

14.15-16.15 VI sesja:. Jakość żywności i metody oceny. Medycyna środowiskowa. Prowadzący: E. Jabłońska, D. Orzeł

Dr inż. Małgorzata Korzeniowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu): Analiza porównawcza wartości żywieniowej i właściwości prozdrowotnych mięsa

Dr inż. M. Oziembłowski, mgr inż. Magdalena Dróżdż (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu): Nowe metody oceny jakości żywności na przykładzie pomiarów ultra słabej luminescencji

Prof. dr hab. Grażyna Podolska (Państwowy Instytut Badawczy w Puławach): Wartość wypiekowa pszenicy zwyczajnej i pszenicy orkiszowej

Dr hab. Paweł Bieńkowski, prof. PWr (Politechnika Wrocławska): Naturalne i sztuczne źródła pól elektromagnetycznych w środowisku i metody ich pomiaru.

Dr Barbara Gałdzińska – Calik (ekspert Urzędu Miasta Krakowa): Elektrosmog i jego wpływ na środowisko

16.15 zakończenie konferencji

 

Więcej informacji: http://www.manfoodhealth.umed.wroc.pl

Zapraszamy na V konferencję pt. Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Nowe nadzieje fitoterapii. 10-11 maja 2018 roku, Krosno

clip_image002[4] clip_image004[4]clip_image006[4]

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

oraz

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów

zapraszają na

V konferencję pt.
Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna.

Nowe nadzieje fitoterapii.

Krosno

10-11 maja 2018 roku

KOMUNIKAT I

Cel konferencji:

Popularyzacja wiedzy oraz swobodna wymiana poglądów naukowych przez przedstawicieli środowiska naukowego oraz branżowego w zakresie fitoterapii, zielarstwa, kosmetologii, dietetyki, bromatologii, toksykologii żywności, paszoznawstwa, szeroko pojętych preparatów medycyny naturalnej i kosmetyków. Ważnym tematem konferencji będzie bezpieczeństwo stosowania i ocena jakości produktów i surowców spożywczych, paszowych, kosmetycznych i zielarskich. Celem konferencji jest również analiza aktualnego stanu prawnego, związanego z wprowadzaniem do obrotu produktów zielarskich, żywności funkcjonalnej, pasz, żywności nowej, suplementów diety i kosmetyków. Znaczenie ziół w leczeniu, profilaktyce chorób i żywieniu ludzi oraz zwierząt. Istotnym celem konferencji jest również propagowanie i docenienie wiedzy z zakresu historii i filozofii nauk medycznych, farmaceutycznych oraz biologicznych, która kształtuje współczesne i przyszłe osiągnięcia naukowe.

Tematyka konferencji:

· Prozdrowotne działanie żywności, dietetyka, bromatologia

· Żywność funkcjonalna, nutraceutyki

· Preparaty dla sportowców

· Żywność nowa i suplementy diety

· Kosmetyki, w tym kosmeceutyki

· Preparaty ziołowe, w tym leki ziołowe

· Fitoterapia dawna i współczesna

· Aromaterapia, chemia i właściwości olejków eterycznych

· Uprawa i przetwórstwo roślin leczniczych, kosmetycznych i dietetycznych

· Technologie przetwarzania surowców zielarskich i preparaty ziołowe dla przemysłu paszowego i weterynarii

· Bezpieczeństwo żywności, ziół, kosmetyków i pasz

· Towaroznawstwo żywności prozdrowotnej, kosmetyków i roślin zielarskich

· Etnomedycyna, etnobotanika, etnofarmakologia

· Zielarstwo dawne i współczesne

· Materia medica (surowce mineralne oraz pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), farmakognozja

· Botanika farmaceutyczna

· Biologia i biotechnologia medyczna oraz farmaceutyczna

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI

Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda (Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie)

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Roman Kołacz (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Członkowie:

Prof. dr hab. n. farm. inż. Grzegorz Bazylak (Kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy)

Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska (Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. dr hab. n. biol. Anna Goździcka-Józefiak (Kierownik Zakładu Wirusologii Molekularnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. inż. Jan Grajewski (Kierownik Katedry Fizjologii i Toksykologii, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Prof. nadzw. dr hab. n. farm Ilona Kaczmarczyk-Sedlak (Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji i Fitochemii, Wydziału Farmaceutycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny)

Prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski (Dyrektor Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM, kierownik Zakładu Mikrobiologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. nadzw. dr hab. n. biol. Łukasz Łuczaj, prof. URz (Kierownik Zakładu Botaniki Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego)

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Marycz (Kierownik Katedry Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Przewodniczący Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska (Kierownik Zakładu Biochemii i Żywienia Człowieka, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

Prof. nadzw. dr hab. inż. Antoni Szumny (Kierownik Katedry Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. nadzw. dr hab. n. biol. Magdalena Twarużek (Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer (Zakład Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Instytut Zdrowia i Gospodarki PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

Dr hab. inż. Anna Sokół-Łętowska (Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik (Klinika Gastroenterologii i Hepatologii. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

Dr n. med. Józef Forgacz (Ordynator Chirurgii Onkologicznej II Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu)

O. dr Marcelin Pietryja (Dyrektor Herbarium Św. Franciszka, Dyrektor Instytutu Medycyny Klasztornej, Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach)

Dr n. biol. Henryk Różański (Kierownik Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący: dr n. biol. Henryk Różański

dr n. leśn. Izabela Betlej

dr inż. Barbara Krochmal-Marczak

dr inż. n. tech. Anna Pietrasz

dr n. med. Renata Rabiasz

mgr inż. Halina Beń (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

mgr Jarosław Kasprzak (Wielkopolskie Centrum Promocji Zdrowia w Poznaniu)

mgr Lucyna Pojnar

mgr inż. Angelika Uram

Sekretarz:

mgr Iwona Wajs

Kalendarz zgłaszania uczestnictwa

Zgłaszanie uczestnictwa do 30.04.2018 r.

Platforma elektroniczna do zgłaszania uczestnictwa w Konferencji dostępna na stronie: https://konferencje.pwsz.krosno.pl

Streszczenia należy przysyłać do 15.04. 2018 r.

Pełne wersje artykułów należy przysyłać do 30 czerwca 2018 r.

Termin wniesienia opłaty do 30 kwietnia 2018 r.

Wszystkie nadesłane artykuły będą kwalifikowane i recenzowane.

Streszczenia artykułów będą wydane jako materiały konferencyjne.

Pełne artykuły naukowe zostaną wydane jako monografia naukowa.

Wymagania edytorskie dla streszczeń (do materiałów konferencyjnych) – dostępne są na stronie: kliknij (http://luskiewnik.strefa.pl/streszczenia_wymagania_edytorskie.pdf)

Wymagania edytorskie dla artykułów pełnych (monografia) dostępne są na stronie: kliknij (http://luskiewnik.strefa.pl/monografia_wytyczne.pdf)

Opłaty

· Uczestnicy regularni: 400 zł

· Studenci i doktoranci: 250 zł

· Członkowie PTZiF: 300 zł

· Reklama w wydawnictwie (B5) 2000 zł

· Reklama w wydawnictwie (B6) 1000 zł

· Reklama stojąca za stołem plenarnym 1000 zł

· Postawienie stoiska pokazowego w ramach opłaty konferencyjnej za każdego z członków obsługi

Opłata konferencyjna obejmuje:

– uczestnictwo w sesjach naukowych

– materiały konferencyjne – streszczenia

– wydawnictwo „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”

– bar kawowy, obiady i uroczystą kolację

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

Bank Pekao S.A.

I O/Krosno

39 1240 2311 1111 0010 5453 8749

z dopiskiem: „konferencjaPTZiF”+ imię i nazwisko uczestnika/nazwa firmy

lub

„konferencjaPTZiF”+nazwa firmy_reklama B5/B6”

Sekretariat konferencji:

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej

ul. Dmochowskiego 12

38-400 Krosno

tel. 13-43-755-80, 13-43-755-25

fax 13-43-755-81

e-mail: zielarstwo2018@pwsz.krosno.pl

Adres do korespondencji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

ul. Rynek 1

38-400 Krosno

tel. 13-43-755-80. 13-43-755-25

fax 13-43-755-81

e-mail: zielarstwo2018@pwsz.krosno.pl

Miejsce Konferencji: kampus Politechniczny PWSZ w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Dmochowskiego 12.

Herbalism – nr 3 już dostępny.

Szanowni Państwo !

Miło nam poinformować, że ukazał się kolejny (trzeci) numer czasopisma naukowego Herbalism, którego wydawcą jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie oraz Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów.

Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka okaże się interesująca i spotka się z życzliwym przyjęciem.

Zamówienia można składać: redakcja@herbalism.pl
Koszt: 25 zł (+koszty przesyłki).

Spis treści

Eleuterokok kolczysty – alternatywa dla żeń-szenia?

Eleuthero – an alternative to ginseng?

Katarzyna Bączek / 7

Hydroksykwasy organiczne w fitokosmetykach rewitalizujących

Organic hydroxyacids in revitalizing phytocosmetics

Agata Kaniewska, Beata Sperkowska / 20

Wpływ chryzyny na parametry histomorfometryczne kości owariektomizowanych szczurów

Effect of chrysin on histomorphmetrical parameters of bones in ovariectomized rats

Maria Zych, Weronika Wojnar, Anna Bońka, Ilona Kaczmarczyk-Sedlak / 41

Wpływ kinetyny i N-6-benzyloadeniny na migrację komórek oraz biosyntezę kolagenu w fibroblastach skóry ludzkiej

Kinetin and N-6-benzyladenine influence on cell migration and collagen biosynthesis in human skin fibroblasts

Agata Jabłońska-Trypuć, Walentyn Pankiewicz, Romuald Czerpak / 55

Cenne owoce maliny właściwej (Fructus Rubi idaei)

Valuable raspberry fruits (Fructus Rubi idaei)

Alicja Baranowska, Iwona Mystkowska, Krystyna Zarzecka, Marek Gugała / 70

Wartość odżywcza i prozdrowotna wybranych warzyw z rodzaju kapusta (Brassica L.)

Nutritional and health benefits of selected vegetable species of the genus (Brassica L.) Barbara Krochmal-Marczak, Barbara Sawicka, Małgorzata Stryjecka, Marta Pisarek,

Bernadetta Bienia / 80

Galega officinalis L. rutwica lekarska (Fabaceae Lindl.) w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej

Galega officinalis L. goat’s rue (Fabaceae Lindl.) in Jaslo-Krosno Basin

Henryk Różański, Dominik Wróbel / 92

Właściwości prozdrowotne lnu (Linum ussitatissimum L.)

Properties pro-health Flax (Linum ussitatissimum L.)

Elżbieta Rymar / 102

Całkowita zawartość polifenoli i aktywność antyoksydacyjna nasion, kaszy i kiełków gryki

Total polyphenol content and antioxidant activity of seeds, groats and buckwheat sprouts

Joanna Chłopicka, Karolina Bonarska / 112

Zmiany właściwości antyoksydacyjnych ekstraktów z liści werbeny cytrynowej (Lippia citriodora (Palau) Kunth) w trakcie przechowywania

Changes in antioxidant properties of lemon verbena leaf extracts(Lippia citriodora (Palau) Kunth) during storage

Małgorzata Stryjecka, Anna Kiełtyka-Dadasiewicz / 119

Czynniki biotyczne kształtujące plon i jakość bulw ziemniaka

Biotic components influencing the yield and quality of potato tubers

Bernadetta Bienia, Barbara Sawicka, Barbara Krochmal-Marczak / 125

Fitoterapia zespołu poboreliozowego

Phytotherapy of posttreatment Lyme disease syndrome

Przemysław Figura / 137

Z dziejów fitoterapii

Wybrane aspekty dziejów badań leczniczych roślin pasożytniczych w ujęciu filozoficznym

Selected aspects of the history of medicinal parasitic plants in philosophical perspective

Henryk Różański, Edyta Czerny / 150

imageimage

Ambasada Republiki Indii w Warszawie, wraz z Sattva Group, Europejskim Forum na Rzecz Ayurvedy i Jogi oraz innymi organizatorami mają zaszczyt zaprosić Państwa na Dzień Ayurvedy.

Zaproszenie

Ambasada Republiki Indii w Warszawie, wraz z Sattva Group, Europejskim Forum na Rzecz Ayurvedy i Jogi oraz innymi organizatorami mają zaszczyt zaprosić Państwa na Dzień Ayurvedy.

Spotkanie odbędzie się w Audytorium Ambasady Republiki Indii przy ulicy Myśliwieckiej 2, w piątek, 1 grudnia 2017 r., w godzinach 11:00 – 16:00.

Wydarzenie poświęcone jest starodawnej indyjskiej sztuce leczenia – Ayurwedzie, Jodze oraz produktom naturalnym. Dodatkowo, goście będą mogli skosztować  zdrowotnych przekąsek oraz organicznej herbaty z Indii.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 28.11.2017 na adres com2.warsaw@mea.gov.in

Program

10:30                          Rejestracja gości

11:00                          Oficjalne powitanie i prezentacja programu wydarzenia

11:05                          Przemówienie powitalne Charge d’Affaires

11:10                          Program kulturalny

11:20                          Prezentacja AYUSH (Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Homeopathy) prowadzona przez Vaidacharya Dr. Virje Khosla (EFFAY)

11:30                          Prezentacja Pana Ashish Hinduja, Sattva Group

11:40                          Prezentacja Dr Katarzyny Bączek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

11:50                          Sesja networkingowa oraz przekąski i napoje wegetariańskie

12:00 to 16:00

  • Wykład / prezentacja Dr. Virje Khosla dotycząca Ayurvedy
  • Pokaz gotowania
  • Lekcja Jogi
  • Konsultacje z lekarzami Ayurvedy (dla chętnych)
  • Degustacja organicznych herbat z Indii (dzięki uprzejmości Sattva Group)
  • Wystawa Ayurwedyjskich kosmetyków i produktów leczniczych organizowana przez Sattva Group
  • Sesje spotkań biznesowych

 

clip_image001

Platforma rejestracyjna dla Uczestników II części zielarskich warsztatów terenowych w dolinie potoku Panna (18 sierpnia) “Rośliny lecznicze i trujące doliny potoku Panna”.

image

Drodzy Uczestnicy warsztatów terenowych w dolinie potoku Panna

 

Z uwagi  na bardzo duże zainteresowanie zajęciami w dolinie potoku Panna proszę o rejestrowanie się na specjalnie przygotowanej stronie internetowej: https://e-learning.pwsz.krosno.pl/ankieta/index.php?r=survey/index&sid=738642

Jest to konieczne dla właściwej organizacji zajęć.

Jeszcze raz przypomnę: spotykamy się 18 sierpnia w Zyndranowej w okolicy cerkwi prawosławnej pw. św. Mikołaja: http://rozanski.li/4659/zapraszam-na-ii-czesc-zielarskich-warsztatw-terenowych-w-dolinie-potoku-panna-18-sierpnia-i-wyklad-19-sierpnia-rosliny-lecznicze-i-trujace-doliny-potoku-panna/

Zapraszam na II część zielarskich warsztatów terenowych w dolinie potoku Panna (18 sierpnia) i wykład (19 sierpnia) “Rośliny lecznicze i trujące doliny potoku Panna”.

pannaPotok_tylawa
Potok Panna

 

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie zapraszają na warsztaty terenowe z zakresu zielarstwa, fitochemii, farmakognozji, fitotoksykologii, botaniki i fitoterapii.

Prowadzący i organizujący warsztaty oraz wykład: dr n. biol. Henryk Różański, dr n. biol. Dominik Wróbel, prof. dr hab. inż. Antoni Szumny, o. dr Marcelin Jan Pietryja, dr inż. Janusz Kilar, dr inż. Magdalena Kilar i oraz dr inż. Anna Pietrasz.

Termin: 18 sierpnia 2017 r. (piątek), godzina 10:00.

Miejsce: miejscowość – Zyndranowa (koło Tylawy i Barwinka, http://www.zyndranowa.org ), miejsce zbiórki: Zyndranowa, w okolicy cerkwi prawosławnej pw. św. Mikołaja.

Przebieg warsztatów: wejście do doliny potoku Panna w Zyndranowie, o godzinie 10:00, następnie wędrówka korytem potoku przecinającego malownicze lasy wśród gór, przebogatych w rośliny lecznicze, przyprawowe, kosmetyczne i dietetyczne. Kierunek – do źródeł potoku Panna  (w górnym biegu Mistky) na górze Kiczera.

Prowadzący będą omawiali cechy botaniczne, zielarskie, farmakologiczne, toksykologiczne, chemiczne – napotkanych wszystkich roślin w czasie wędrówki korytem potoku Panny.

Czas trwania wędrówki pieszej: ok. 5 godzin, około godziny 17:00 ognisko z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek (pole biwakowe Stasiana)

Przed wyruszeniem w wędrówkę: nasmarowanie ciała i ubrań preparatem autorstwa dra Różańskiego – przeciwko kleszczom, muchom, komarom i innym stawonogom pasożytniczym i uprzykrzającym warsztaty.

Koszt warsztatów: 25 złotych za osobę (pokrycie kosztów: woda, ziemniaki, kiełbaski, miejsce na ognisko): wpłata (imię i nazwisko) na konto PTZiF: Bank Polski PKO: 03 1020 2964 0000 6302 0136 0478.

Za dzieci poniżej 15 roku życia proszę nie wnosić opłaty.

Zapraszamy!!!

Od 18 do 20 sierpnia w Krośnie (na Rynku) odbywają się Karpackie Klimaty: http://www.karpackieklimaty.krosno.pl, http://visitkrosno.pl/pl/wydarzenia/karpackie_klimaty_2017,   interesujące są wówczas stragany ze zdrową żywnością, dni wina oraz występy artystyczne.

19 sierpnia 2017 roku (sobota) w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wykład otwarty (godzina 10:00), który wspólnie poprowadzą:

Dr n. biol. Henryk Różański,  dr n. biol. Dominik Wróbel & prof. dr hab. inż. Antoni Szumny:  “Rośliny lecznicze i trujące doliny potoku Panna” – wykład z ilustracjami roślin napotkanymi w czasie wędrówki doliną potoku Panna; cechy botaniczne, właściwości farmakologiczne (lecznicze i toksykologiczne), cechy fitochemiczne, zastosowanie w praktycznej fitoterapii, pozologia.

W sobotę zapraszamy również do “Wioski Zielarskiej”, zorganizowanej przez Inez Rogozińską na terenie PWSZ w Krośnie (Rynek) (https://www.facebook.com/inez.herbiness), http://www.herbiness.com ).

Zapraszamy na kurs: “Medycyna naturalna” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie. Obejmuje system terapii i leków dra Gerharda Madausa i inne wyjątkowe działy medycyny naturalnej.

kurs21

Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Dokształcania przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie ogłasza:

nabór na kurs: Medycyna naturalna

kierownik kursu – dr n. biol. Henryk Różański

Dla kogo adresowany: technicy farmacji, weterynarze, zielarze, lekarze, kosmetolodzy, kosmetyczki, farmaceuci, pielęgniarki, dietetycy, pracownicy centrów Spa, uzdrowisk, ośrodków turystyki, odnowy biologicznej i rekreacji, absolwenci zdrowia publicznego, osoby zajmujący się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia, pracownicy drogerii, osoby planujące otworzyć sklepy ze zdrową żywnością, sklepy zielarsko-medyczne lub drogerie z artykułami zielarskimi i suplementami diety; technolodzy i dystrybutorzy suplementów diety, środków dietetycznych, żywności i kosmetyków; fitoterapeuci, naturopaci. Kurs przeznaczony dla osób mających podstawową wiedzę z zakresu zielarstwa i biologii.

Charakterystyka

Jedyny w Polsce kurs ukazujący różne aspekty obszernej medycyny naturalnej, będącej nieodłączną częścią medycyny akademickiej.

W kursie uwzględniono różnorodne działy medycyny komplementarnej, które są słabo rozpowszechnione w Polsce (np. system receptury i terapii dra G. Madausa).

W trakcie kursu słuchacz zdobędzie wiedzę z obszaru nauk medycznych i biologicznych, które pozwolą na pełne zrozumienie sensu (idei, celów) różnych działów medycyny naturalnej.

Celem kursu jest ukazanie wartości jakie tkwią w medycynie naturalnej, która zyskuje coraz większe uznanie i zastosowanie w leczeniu oraz profilaktyce chorób.

Niezmiernie ważnym atutem kursu jest nawiązanie do historii i filozofii nauk medycznych i biologicznych oraz przemyślane i praktyczne przedstawienie potencjalnych możliwości zastosowania poszczególnych dziedzin medycyny komplementarnej, w tym fitomedycyny akademickiej w leczeniu i zapobieganiu chorób.

Kurs niewątpliwie wpłynie na rozwój światopoglądu, filozofii życia oraz przyczyni się do promocji i ukształtowania zdrowego trybu życia.

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Prowadzący

1

Allopatia i homeopatia. Medycyna komplementarna. Medycyna naturalna. Medycyna oficjalna

5

prof. dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk- Sedlak

2

Anatomia kliniczna

5

dr n. med. Ryszard Kacała

3

Antropozofia. Koncepcja pedagogiczna dra Rudolfa Steinera

5

dr Małgorzata Świdrak

4

Bańki lekarskie – Cucurbitas ponerae. Zasady stawiania baniek.

5

dr n. med. Renata Rabiasz

5

Biochemia roślin leczniczych

5

prof. dr hab. inż. Antoni Szumny

6

Bioenergetyka w terapii. Homeostaza. Bioenergetyka substancji leczniczych

5

dr n. med. Ryszard Kacała

7

Botanika ogólna

5

dr n. biol. Dominik Wróbel

8

Botanika systematyczna

5

dr n. biol. Dominik Wróbel

9

Charakterystyka wybranych leków homeopatycznych dostępnych w aptekach

5

dr n. farm. Dariusz Jałoza

10

Chemotaksonomia roślin lekarskich

5

dr n. biol. Henryk Różański

11

Diagnostyka wybranych chorób. Interpretacja wyników badań.

5

dr n. med. Lucjan Langner

12

Etnofarmakologia i etnomedycyna Szwajcarii, Polski, Austrii i Niemiec

5

dr n. biol. Henryk Różański

13

Filozofia leku i terapii dra G. Madausa

4

dr n. biol. Henryk Różański

14

Fitochemia roślin leczniczych i trujących

5

prof. Antoni Szumny

15

Fitofarmakologia

5

prof. dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak

16

Fitomedycyna wg Johanna Künzle

5

dr n. biol. Henryk Różański

17

Fitoterapia w medycynie oficjalnej

5

dr med. Lucjan Langner

18

Fitoterapia wg dra Henri Leclerc’a

5

dr n. biol. Henryk Różański

19

Glony w medycynie, kosmetyce i żywieniu

3

dr n. biol. Dominik Wróbel

20

Grzyby lecznicze

3

dr n. biol. Dominik Wróbel

21

Hirudoterapia

5

dr n. med. Renata Rabiasz

22

Historia i filozofia nauk biologicznych i medycznych z uwzględnieniem farmakologii i zielarstwa

5

dr med. Ryszard Kacała

23

Koncepcje terapii i profilaktyki chorób Max’a Bircher’a-Benner’a i Franz’a Xaver’a Mayr’a. Dr Rudolf Hauschka – antropozofia w medycynie i kosmetyce

5

dr inż. Magdalena Kilar

24

Lecznicze surowce mineralne w dawnej i współczesnej medycynie

4

dr n. biol. Henryk Różański

25

Medycyna antropozoficzna dr Ity Wegman i dra Rudolfa Steinera.

5

dr inż. Janusz Kilar

26

Medycyna klasztorna

5

o. dr Marcelin Jan Pietryja

27

Medycyna naturalna wg Sebastiana Kneippa

4

dr inż. Magdalena Kilar

28

Medyczna chemia nieorganiczna. Chemia nieorganicznych surowców oligopleksów dynamicznych dra G. Madausa

5

dr inż. Anna Pietrasz

29

Medyczna chemia organiczna. Chemia organicznych surowców oligopleksów dynamicznych dra G. Madausa

5

dr inż. Anna Pietrasz

30

Mszaki lecznicze

3

dr n. biol. Dominik Wróbel

31

Naturalna terapia Ferdinanda Huneke’a. Medycyna alternatywna wg Hansa Heinricha Reckeweg’a. Preparaty Heel dostępne w obrocie handlowym.

Leki kwiatowe dra Edwarda Bacha

5

dr inż. Janusz Kilar

32

Naturoterapia Christopha Wilhelma Hufelanda. Makrobiotyka

4

dr n. biol. Henryk Różański

33

Naturoterapia Emanuela Felke

3

dr inż. Magdalena Kilar

34

Naturoterapia Johanna Schrotha

3

dr inż. Magdalena Kilar

35

Naturoterapia Vincenza Prißnitza

3

dr inż. Magdalena Kilar

36

Oligokompleksy (oligopleksy)dynamiczne i leki ziołowe dra G. Madausa

5

dr n. biol. Henryk Różański

37

Paprotniki lecznicze

3

dr n. biol. Dominik Wróbel

38

Podstawy patofizjologii

5

dr med. Lucjan Langner

39

Porosty lecznicze

3

dr n. biol. Dominik Wróbel

40

Rośliny lecznicze wg dra G. Madausa

5

dr n. biol. Henryk Różański

41

Rośliny lecznicze wg Rembertusa Dodonaeusa

5

dr n. biol. Henryk Różański

42

Surowce zwierzęce w medycynie

5

dr inż. Janusz Kilar

43

Taksonomia roślin leczniczych. Systemy taksonomiczne

5

dr n. biol. Dominik Wróbel

44

Terapie solami dr Wilhelma Heinricha Schüsslera

5

dr n. biol. Henryk Różański

45

Towaroznawstwo i chemia surowców preparatów dra G. Madausa

5

dr inż. Anna Pietrasz

46

Tradycyjna Medycyna Chińska

5

dr med. Ryszard Kacała

47

Zasady medycyny, terapii i receptury dra G. Madausa

5

dr n. biol. Henryk Różański

48

Ziołolecznicztwo Hieronymus’a Bock’a (Tragusa), Leonhart’a Fuchs’a, Adamus’a Lonicerus’a i Petrus’a Andreas’a Matthiolus’a

5

dr n. biol. Henryk Różański

 

Ogólna liczba godzin

220

 

 

Czas trwania kursu – 2 semestry (220 godzin)

Koszt kursu – 4 200 zł Oplata rekrutacyjna 200 zł (wliczana w koszt kursu bezzwrotna w przypadku rezygnacji z kursu przez uczestnika). Możliwość płatności w ratach za całość kursu.

Zajęcia będą odbywać się 1 raz w miesiącu sobota-niedziela (przeważnie pierwszy weekend miesiąca)

w salach wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, przy ul. Dmochowskiego 12.

Kurs nie będzie prowadzony w formie e-learningu.

Rejestracja elektroniczna wyłącznie w terminie: 12.06.2017 r. – 9.07.2017 r. na stronie https://rejestracja.pwsz.krosno.pl/

Przesyłanie dokumentów: w terminie 12.06.2017 r. – 16.07.2017 r.

Wymagane dokumenty

1. Oryginał lub poświadczone za zgodność z oryginałem

a) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub

b) świadectwo dojrzałości lub

c) dyplom ukończenia szkoły wyższej.

2.Wniosek kandydata (do wydrukowania po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie pwsz.krosno.pl),

3. 1 zdjęcie (3,5 cm x4,5 cm),

4. kopia dowodu tożsamości

5. potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej; Opłatę Uczestnik Kursu uiszcza na rachunek bankowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie 04 1240 4764 1111 0000 4865 3172

200 zł tytułem: opłata za kurs medycyna naturalna

Decyduje kolejność zgłoszeń zalogowanych do systemu i przesłanych w wersji papierowej do uczelni.

Ze względu na duże zainteresowanie kursem informujemy kandydatów, że zgłoszenia niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. (Decyduje data stempla pocztowego!).

Dokumenty proszę przesyłać na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia

Kurs: Medycyna naturalna

38-400 Krosno

ul. Dmochowskiego 12

Zapraszamy na kurs Zielarz-fitoterapeuta w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie.

kurs3

Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Dokształcania przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie ogłasza:

nabór na kurs Zielarz- fitoterapeuta Kod zawodu: 323012

kierownik kursu – dr n. biol. Henryk Różański

Dla kogo adresowany:

technicy farmacji, weterynarze i lekarze weterynarii, zielarze, fitoterapeuci, lekarze, kosmetolodzy, kosmetyczki, farmaceuci, pielęgniarki, dietetycy, pracownicy centrów Spa, uzdrowisk, ośrodków turystyki, odnowy biologicznej i rekreacji, absolwenci zdrowia publicznego, osoby zajmujący się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia, pracownicy drogerii, osoby planujące otworzyć sklepy ze zdrową żywnością, sklepy zielarsko-medyczne lub drogerie z artykułami zielarskimi i suplementami diety; terapeuci chcący podnieść swoje kwalifikacje w zakresie towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego; pracownicy firm kosmetycznych; technolodzy i dystrybutorzy suplementów diety, środków dietetycznych, żywności i kosmetyków; wszyscy zainteresowani tematyką.

Program kursu

Nazwa przedmiotu

Ćwiczenia

Wykład

Zajęcia praktyczne w terenie

Prowadzący

Anatomia prawidłowa człowieka

 

4

  dr Łukasz Wojtyczek

Bańki lekarskie – Cucurbitas ponerae. Zasady stawiania baniek.

 

5

  dr n. med. Renata Rabiasz

Biochemia i fitochemia

 

5

  prof. dr hab. Antoni Szumny

Bioenergetyka w terapii i farmakologii

 

4

  dr n. med. Ryszard Kacała

Biologia roślin w naturze. Rozpoznawanie i oznaczanie roślin w terenie

   

6

dr n. biol Dominik Wróbel & dr n. biol. Henryk Różański

Botanika farmaceutyczna. Fitosocjologia

4

5

  dr n. biol Dominik Wróbel

Chemia kosmetyków ziołowych. Podstawy receptury kosmetycznej.

 

4

  dr inż. Anna Pietrasz

Chemotaksonomia roślin leczniczych. Fitochemia.

 

4

  dr n. biol. Henryk Różański

Ekstrakty i nalewki w ziołolecznictwie.

 

4

  dr inż. Janusz Kilar

Etnobotanika

 

8

  mgr farm. Jolanta Miklar

Etyka zawodu zielarz-fitoterapeuta

 

2

  o dr. Marcelin Jan Pietryja

Farmakologia

 

6

  prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak

Fitoterapia dermatologiczna

 

4

  dr n. med. Magdalena Kamińska-Jałoza

Fitoterapia geriatryczna

 

4

  dr n. med.  Lucjan Langner

Fitoterapia i fitofarmakologia wojenna

 

4

  dr n. biol. Henryk Różański

Fitoterapia laryngologiczna

 

4

  dr n. med. Magdalena Kamińska-Jałoza

Fitoterapia onkologiczna

 

4

  dr n. biol. Henryk Różański

Fitoterapia pediatryczna

 

4

  dr n. med.  Lucjan Langner

Fitoterapia stomatologiczna

 

4

  dr n. med. Magdalena Kamińska-Jałoza

Fitoterapia układu pokarmowego

 

4

  dr n. med. Lucjan Langner

Fitoterapia w ginekologii

 

4

  dr n. biol. Henryk Różański

Fitoterapia w medycynie internistycznej

 

4

  dr n. med. Lucjan Langner

Fizjologia człowieka

 

4

  dr Łukasz Wojtyczek

Floroterapia

 

4

  dr n. biol. Henryk Różański

Gemmoterapia

 

4

  dr n. biol. Henryk Różański

Hirudoterapia

 

4

  dr n. med. Renata Rabiasz

Leki kwiatowe dra Edwarda Bacha

 

4

  dr inż. Janusz Kilar

Materia medica – surowce roślinne, zwierzęce i mineralne

 

4

  dr n. biol. Henryk Różański

Olejki eteryczne w fitoterapii. Chemia olejków eterycznych. Badanie jakości olejków eterycznych

 

4

  dr inż. Anna Pietrasz

Podstawy chemii organicznej i nieorganicznej z uwzględnieniem fitochemii.

 

5

  prof. dr hab. Antoni Szumny

Podstawy dietetyki. Diety specjalne Zioła w dietetyce.

 

5

  mgr farm. Jolanta Miklar

Podstawy medycyny antropozoficznej dra Rudolfa Steiner’a

 

4

  dr inż. Janusz Kilar

Podstawy patologii i patofizjologii. Podstawy diagnostyki. Interpretacja wyników badań.

 

4

  dr n. med. Lucjan Langner

Podstawy receptury zielarskiej

4

2

  dr n. farm. Dariusz Jałoza

Praktyczne obliczenia w recepturze

 

4

  mgr Joanna Anglart-Różańska

Rhizoterapia

 

4

  dr n. biol. Henryk Różański

Rośliny lecznicze i trujące w środowisku naturalnym. Rozpoznawanie, zbiór, właściwości lecznicze

   

4

dr n. biol. Dominik Wróbel & dr n. biol. Henryk Różański

Technika wybranych zabiegów pielęgnacyjnych i medycznych. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

8

6

  dr n. med. Renata Rabiasz

Terapie oligopleksami dynamicznymi dr Gerharda Madausa; Terapie solami dr Wilhelma Heinricha Schüsslera

 

4

  dr n. biol. Henryk Różański

Terapie ziołowe o. Andrzeja Czesława Klimuszki

 

4

  mgr Krzysztof Kamiński

Towaroznawstwo farmakognostyczne. Farmakognozja. Towaroznawstwo zielarskie.

 

5

  prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk Sedlak

Tradycyjna Medycyna Chińska

 

4

  dr n. med. Ryszard Kacała

Podstawy gleboznawstwa i nawożenia. Ochrona roślin

 

3

  dr inż. Marta Pisarek

Uprawa roślin kosmetycznych, przyprawowych, leczniczych i dietetycznych.

 

3

  dr inż. Barbara Krochmal-Marczak

Wybrane akty prawne w żywności, farmacji, kosmetyce i medycynie. Znakowanie suplementów diety. Obrót produktami leczniczymi. Przechowywanie produktów zielarskich, suplementów diety i produktów leczniczych.

 

4

  mgr Barbara Głowiak

Zarys medycyny klasztornej

 

4

  o. dr Marcelin Jan Petryja

Zioła aspektu wiosennego

   

4

dr n. biol. Dominik Wróbel & dr n. biol. Henryk Różański

Zioła i sole w balneologii i hydroterapii

 

4

  dr inż. Anna Pietrasz

Zioła Rosji i Ukrainy

 

4

  dr inż. Anna Pietrasz

Suma godzin

Lab.16

Wykł.192

Teren. 14

 

Ogólna liczba godzin

 

222

   

 

Czas trwania kursu – 2 semestry (222 godzin)

Kurs realizuje treści kształcenia ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego.

Koszt kursu – 4 000 zł Oplata rekrutacyjna 200 zł ( wliczana w koszt kursu; bezzwrotna w przypadku rezygnacji z kursu przez uczestnika) Możliwość płatności w ratach za kurs.

Liczba miejsc: 60

Zajęcia będą odbywać się 1 raz w miesiącu sobota-niedziela (przeważnie ostatni weekend miesiąca) w pracowniach i salach wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, przy ul. Dmochowskiego 12, część zajęć również w obiektach PWSZ przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Rejestracja elektroniczna wyłącznie w terminie: 12.06.2017 r. – 9.07.2017 r. na stronie

https://rejestracja.pwsz.krosno.pl/

Przesyłanie dokumentów: w terminie 12.06.2017 r. – 16.07.2017 r.

Wymagane dokumenty

1. Oryginał lub poświadczone za zgodność z oryginałem

a) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub

b) świadectwo dojrzałości lub

c) dyplom ukończenia szkoły wyższej.

2.Wniosek kandydata (do wydrukowania po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie pwsz.krosno.pl),

3. 1 zdjęcie (3,5 cm x4,5 cm),

4. kopia dowodu tożsamości

5. potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej: Opłatę Uczestnik Kursu uiszcza na rachunek bankowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie 04 1240 4764 1111 0000 4865 3172.

200 zł tytułem: kurs zielarz-fitoterapeuta

Decyduje kolejność zgłoszeń zalogowanych do systemu i przesłanych w wersji papierowej do uczelni.

Ze względu na duże zainteresowanie kursem informujemy kandydatów, że zgłoszenia niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. (Decyduje data stempla pocztowego!).

Dokumenty proszę przesyłać na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia

Kurs: Zielarz-fitoterapeuta

ul. Dmochowskiego 12

38-400 Krosno