Zapraszam na kursy dla zawodu zielarz-fitoterapeuta i naturopata w Europejskim Studium Praktycznego Zielarstwa i Wiedzy Przyrodniczej w Międzyborowie.

Wspólnie z Europejskim Studium Praktycznego Zielarstwa i Wiedzy Przyrodniczej (niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w Międzyborowie) zorganizowałem ciekawy kurs z zakresu zielarstwa i fitoterapii, który będzie obejmował wiele przedmiotów, które nie były wykładane w Polsce, a które są niezbędne do dogłębnego poznania fitoterapii i zielarstwa, np. chemotaksonomię roślin, fitochemię, terapie oligokompleksami dynamicznymi dr Gerharda Madausa, medycyna ludowa Szwajcarii, ziołolecznictwo Rosji i Ukrainy. Wykładowcy to wybitni specjaliści i praktycy. Kurs obejmuje również zajęcia w terenie, w celu praktycznego rozpoznawania roślin i poznawania ich środowiska przyrodniczego.

Kurs zakończy się egzaminem i uzyskaniem dyplomu Zielarz-fitoterapeuta lub Naturopata, w zależności od wyboru modułu kształcenia.

Wykłady przeze mnie wygłaszane będą odmienne od tych, które były przedstawiane dotychczas na warsztatach w Międzyborowie (koło Żyrardowa).

Szczegóły: http://espz.pl/

tel.666110231, tel. 468577200
e-mail: kursy@espz.pl

Data Kurs Prowadzący Przedmiot
data rok 2015
7-8.02 Zielarz dr n. biol. Henryk Różański Towaroznawstwo surowców zielarskich
14-15.02 Naturopata dr inż. Janusz Kilar Toksykologia żywności; Bezpieczeństwo żywości i suplementów diety
7-8.03 Naturopata/ Zielarz mgr inż. Danuta Sawicka Bromatologia Towaroznawstwo roślin dietetycznych; Dietetyka i diety specjalne
21-22.03 Naturopata/ Zielarz Dr med. Wacław Wulf Patologia Podstawy diagnostyki medycznej Techniki zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych
11-12.04 Zielarz Dr n. farm. Dariusz Jałoza Towaroznawstwo gotowych produktów zielarskich będących w obrocie handlowym; Przetwórstwo roślin zielarskich, kosmetycznych i dietetycznych Podstawy receptury preparatów zielarskich
25-26.04 Naturopata doc. dr Jana Diakonova Ziołolecznictwo Rosji i Ukrainy
16.05 Zielarz dr Izabela Betlej Ustawodawstwo kosmetyczne, żywności specjalistycznej i zielarstwa
17.05 Zielarz dr inż. Janusz Kilar Towaroznawstwo roślin przyprawowych
6-7.06 Naturopata prof. dr hab. Iwona Wawer/ Dr Katarzyna Paradowska Zioła Ameryki Południowej, Aromatoterapia
20-21.06 Zielarz o. dr Marcelin Pietryja Fitoterapia szczegółowa Ziołolecznictwo klasztorne
4-5.07 Naturopata dr n. biol. Henryk Różański Terapie oligokompleksami dynamicznymi dr Gerharda Madausa; Terapie solami dr Wilhelma Heinricha Schüsslera
11-12.07 Zielarz mgr. Aneta Mrozek Towaroznawstwo kosmetyków; Toksykologia składników kosmetycznych Towaroznawstwo roślinnych surowców kosmetycznych, podstawy receptury preparatów kosmetycznych.
18-19.07 Zielarz Dr n. biol. Dominik Wróbel Rozpoznawanie roślin
25-26.07 Naturopata Prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk Sedlak Zioła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej Zioła ajurwedyjskie; Etnobotanika, Rośliny zielarskie w homeopatii, homeopatia
01.08 Zielarz mgr Joanna Anglart – Różańska Matematyka i technologia informacyjna w farmakologii i zielarstwie
02.08 Zielarz dr n. biol. Henryk Różański Towaroznawstwo surowców zielarskich
22-23.08 Zielarz Dr n. biol. Dominik Wróbel Rośliny lecznicze dziko rosnące
5-6.09 Zielarz dr n. biol. Dominik Wróbel Botanika roślin zielarskich
12.09 Naturopata mgr Krzysztof Kamiński Terapie ziołowe o. Andrzeja Czesława Klimuszki
13.09 Naturopata o. dr Marcelin Pietryja Terapie ziołowe o. Grzegorza Sroki
19-20.09 Zielarz dr n. biol. Dominik Wróbel Botanika roślin zielarskich – zajęcia terenowe
26-27.09 Naturopata Mgr Kamil Jaworki Psychologia, terapie
3-4,10 Zielarz Dr inż. Barbara Krochmal-Marczak Rolnictwo ekologiczne w produkcji roślin zielarskich; Gleboznawstwo i nawożenie roślin zielarskich, dietetycznych i kosmetycznych
10-11.10 Naturopata Mgr Kamil Jaworki Psychologia i komunikacja
17-18.10 Zielarz Prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk Sedlak Przegląd farmakopei polskich i zagranicznych. Farmakopea Europejska; Fitofarmakologia
7-8.11 Zielarz dr n. biol. Henryk Różański Towaroznawstwo farmakognostyczne; Medycyna ludowa Szwajcarii. Właściwości fizyko-chemiczne składników czynnych roślin
21-22.11 Zielarz dr n. biol. Henryk Różański Podstawy chemotaksonomii roślin zielarskich
05-06.12 Zielarz prof. Iwona Wawer Biochemia roślin leczniczych;Towaroznawstwo suplementów diety, Fitochemia
9-10.01.2016 Zielarz Dr inż. Janusz Kilar Fitotoksykologia; Surowce lecznicze pochodzenia zwierzęcego i ich zastosowanie w lecznictwie, fitoterapia Rudolfa Steinera
23-24.01 Zielarz prof. Iwona Wawer Fitochemia

Henryk Rozanski

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>