Misja

Misja Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów

PTZiF zrzesza ludzi związanych z szeroko pojętym zielarstwem i ziołolecznictwem, w sensie praktycznym, teoretycznym, zawodowym, jak i hobbistycznym.

Dzięki wiedzy, etyce, zaangażowaniu i potencjałowi swoich członków, dynamicznemu rozwojowi – PTZiF stanowi pierwsze, obiektywne i najbardziej wiarygodne źródło informacji o roślinach leczniczych.

Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji członków Towarzystwa.

Upowszechnianie idei ochrony środowiska przyrodniczego.

Kierując się przede wszystkim dobrem pacjenta oraz wierząc i szanując wolność wyboru przez lekarza właściwej metody leczenia Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów skupia się na działaniach zmierzających do oficjalnego włączenia ziołolecznictwa w system ochrony zdrowia w Polsce.

Dzięki realizowanym projektom badawczym, najwyższej jakości szkoleniom, najlepszym merytorycznie wykładowcom staje się „pierwszym wyborem” dla pacjentów, lekarzy i farmaceutów, pragnących zdobywać wiedzę i podnosić swoje umiejętności.

Działania PTZiF skupiają się na stałym podnoszeniu wiedzy, umiejętności, kultury i etyki w środowisku zielarzy i fitoterapeutów.

Podkreślenie znaczenia etnomedycyny, etnobotaniki i etnofarmakologii w kształtowaniu i rozwoju współczesnej medycyny oraz farmacji.

Aktywizacja działalności zmierzającej do szerzenia oświaty z zakresu etnobotaniki, etnofarmakologii, zielarstwa, uprawy roślin kosmetycznych i zielarskich, fitoterapii.

Reprezentowanie interesów zielarzy i fitoterapeutów przed organami władzy ustawodawczej i wykonawczej, terenowymi organami rządowej administracji i organami samorządu terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi.

Upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia i zastosowania ziół w medycynie prewencyjnej, zootechnice, kosmetologii, weterynarii i bromatologii.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *