Działalność

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów

2012 rok

1. Protokół z zebrania PTZiF, lipiec 2012 r.

2. Wnioski w czasie zebrania PTZiF, lipiec 2012 r.

3. Uchwała nr 1, 26 VII 2012 r.

4. Uchwała nr 2, 26 VII 2012 r.

5. Uchwała nr 3, 26 VII 2012 r.

6. Uchwała nr 4, 26 VII 2012 r.

7. Uchwała nr 5, 26 VII 2012 r.

8. Uchwała nr 6, 26 VII 2012 r.