Jak zostać członkiem PTZiF?

Zgodnie z punktem III Statutu Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów:

§ 12

Towarzystwo składa się z członków zwyczajnych, honorowych, wspierających (w tym członków zbiorowych) i zagranicznych.

§ 13

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba posiadająca wykształcenie lub praktykę dające podstawę do pracy zawodowej lub naukowej w dziedzinie zielarstwa i fitoterapii, produkcji zielarskiej i uprawy roślin leczniczych, kosmetycznych i dietetycznych.

Członkiem zwyczajnym zostaje się przez złożenie pisemnej deklaracji przystąpienia. Zarząd Główny podejmuje decyzję w przedmiocie przyjęcia zwykłą większością głosów.

 § 17

Członkowie mają prawo do:

1)      uczestniczenia w posiedzeniach i zebraniach Towarzystwa zgodnie z postanowieniem Statutu;

2)      uczestniczenia w zjazdach naukowych, odczytach i rozprawach organizowanych przez Towarzystwo;

3)      prawo zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Towarzystwa;

4)      wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa; nie dotyczy to członków honorowych, wspierających i zagranicznych;

5)      ulg w opłatach przewidzianych na imprezy i wydawnictwa Towarzystwa;

6)      posiadania legitymacji członkowskiej.

§ 18

  1. Członkowie obowiązani są przestrzegać postanowień Statutu, instrukcji i uchwał Towarzystwa oraz przyczyniać się do realizacji jego celów.
  2. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do opłacania składek członkowskich.

 W celu przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów należy pobrać deklarację, wypełnić ją, a następnie przesłać na adres:

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

38-400 Krosno

ul. Rynek 1

deklaracja członka PTZiF
Zanim nie zostaną ukończone procedury rejestracyjne i organizacyjne PTZiF należy wstrzymać się z opłacaniem składki. Aktualnie można przystąpić do Towarzystwa wypełniając deklarację. Informacja o możliwości pobierania składek zostanie przesłana do każdego Członka w stosownym terminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *