Zapraszamy na kurs: “Medycyna naturalna” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie. Obejmuje system terapii i leków dra Gerharda Madausa i inne wyjątkowe działy medycyny naturalnej.

kurs21

Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Dokształcania przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie ogłasza:

nabór na kurs: Medycyna naturalna

kierownik kursu – dr n. biol. Henryk Różański

Dla kogo adresowany: technicy farmacji, weterynarze, zielarze, lekarze, kosmetolodzy, kosmetyczki, farmaceuci, pielęgniarki, dietetycy, pracownicy centrów Spa, uzdrowisk, ośrodków turystyki, odnowy biologicznej i rekreacji, absolwenci zdrowia publicznego, osoby zajmujący się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia, pracownicy drogerii, osoby planujące otworzyć sklepy ze zdrową żywnością, sklepy zielarsko-medyczne lub drogerie z artykułami zielarskimi i suplementami diety; technolodzy i dystrybutorzy suplementów diety, środków dietetycznych, żywności i kosmetyków; fitoterapeuci, naturopaci. Kurs przeznaczony dla osób mających podstawową wiedzę z zakresu zielarstwa i biologii.

Charakterystyka

Jedyny w Polsce kurs ukazujący różne aspekty obszernej medycyny naturalnej, będącej nieodłączną częścią medycyny akademickiej.

W kursie uwzględniono różnorodne działy medycyny komplementarnej, które są słabo rozpowszechnione w Polsce (np. system receptury i terapii dra G. Madausa).

W trakcie kursu słuchacz zdobędzie wiedzę z obszaru nauk medycznych i biologicznych, które pozwolą na pełne zrozumienie sensu (idei, celów) różnych działów medycyny naturalnej.

Celem kursu jest ukazanie wartości jakie tkwią w medycynie naturalnej, która zyskuje coraz większe uznanie i zastosowanie w leczeniu oraz profilaktyce chorób.

Niezmiernie ważnym atutem kursu jest nawiązanie do historii i filozofii nauk medycznych i biologicznych oraz przemyślane i praktyczne przedstawienie potencjalnych możliwości zastosowania poszczególnych dziedzin medycyny komplementarnej, w tym fitomedycyny akademickiej w leczeniu i zapobieganiu chorób.

Kurs niewątpliwie wpłynie na rozwój światopoglądu, filozofii życia oraz przyczyni się do promocji i ukształtowania zdrowego trybu życia.

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Prowadzący

1

Allopatia i homeopatia. Medycyna komplementarna. Medycyna naturalna. Medycyna oficjalna

5

prof. dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk- Sedlak

2

Anatomia kliniczna

5

dr n. med. Ryszard Kacała

3

Antropozofia. Koncepcja pedagogiczna dra Rudolfa Steinera

5

dr Małgorzata Świdrak

4

Bańki lekarskie – Cucurbitas ponerae. Zasady stawiania baniek.

5

dr n. med. Renata Rabiasz

5

Biochemia roślin leczniczych

5

prof. dr hab. inż. Antoni Szumny

6

Bioenergetyka w terapii. Homeostaza. Bioenergetyka substancji leczniczych

5

dr n. med. Ryszard Kacała

7

Botanika ogólna

5

dr n. biol. Dominik Wróbel

8

Botanika systematyczna

5

dr n. biol. Dominik Wróbel

9

Charakterystyka wybranych leków homeopatycznych dostępnych w aptekach

5

dr n. farm. Dariusz Jałoza

10

Chemotaksonomia roślin lekarskich

5

dr n. biol. Henryk Różański

11

Diagnostyka wybranych chorób. Interpretacja wyników badań.

5

dr n. med. Lucjan Langner

12

Etnofarmakologia i etnomedycyna Szwajcarii, Polski, Austrii i Niemiec

5

dr n. biol. Henryk Różański

13

Filozofia leku i terapii dra G. Madausa

4

dr n. biol. Henryk Różański

14

Fitochemia roślin leczniczych i trujących

5

prof. Antoni Szumny

15

Fitofarmakologia

5

prof. dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak

16

Fitomedycyna wg Johanna Künzle

5

dr n. biol. Henryk Różański

17

Fitoterapia w medycynie oficjalnej

5

dr med. Lucjan Langner

18

Fitoterapia wg dra Henri Leclerc’a

5

dr n. biol. Henryk Różański

19

Glony w medycynie, kosmetyce i żywieniu

3

dr n. biol. Dominik Wróbel

20

Grzyby lecznicze

3

dr n. biol. Dominik Wróbel

21

Hirudoterapia

5

dr n. med. Renata Rabiasz

22

Historia i filozofia nauk biologicznych i medycznych z uwzględnieniem farmakologii i zielarstwa

5

dr med. Ryszard Kacała

23

Koncepcje terapii i profilaktyki chorób Max’a Bircher’a-Benner’a i Franz’a Xaver’a Mayr’a. Dr Rudolf Hauschka – antropozofia w medycynie i kosmetyce

5

dr inż. Magdalena Kilar

24

Lecznicze surowce mineralne w dawnej i współczesnej medycynie

4

dr n. biol. Henryk Różański

25

Medycyna antropozoficzna dr Ity Wegman i dra Rudolfa Steinera.

5

dr inż. Janusz Kilar

26

Medycyna klasztorna

5

o. dr Marcelin Jan Pietryja

27

Medycyna naturalna wg Sebastiana Kneippa

4

dr inż. Magdalena Kilar

28

Medyczna chemia nieorganiczna. Chemia nieorganicznych surowców oligopleksów dynamicznych dra G. Madausa

5

dr inż. Anna Pietrasz

29

Medyczna chemia organiczna. Chemia organicznych surowców oligopleksów dynamicznych dra G. Madausa

5

dr inż. Anna Pietrasz

30

Mszaki lecznicze

3

dr n. biol. Dominik Wróbel

31

Naturalna terapia Ferdinanda Huneke’a. Medycyna alternatywna wg Hansa Heinricha Reckeweg’a. Preparaty Heel dostępne w obrocie handlowym.

Leki kwiatowe dra Edwarda Bacha

5

dr inż. Janusz Kilar

32

Naturoterapia Christopha Wilhelma Hufelanda. Makrobiotyka

4

dr n. biol. Henryk Różański

33

Naturoterapia Emanuela Felke

3

dr inż. Magdalena Kilar

34

Naturoterapia Johanna Schrotha

3

dr inż. Magdalena Kilar

35

Naturoterapia Vincenza Prißnitza

3

dr inż. Magdalena Kilar

36

Oligokompleksy (oligopleksy)dynamiczne i leki ziołowe dra G. Madausa

5

dr n. biol. Henryk Różański

37

Paprotniki lecznicze

3

dr n. biol. Dominik Wróbel

38

Podstawy patofizjologii

5

dr med. Lucjan Langner

39

Porosty lecznicze

3

dr n. biol. Dominik Wróbel

40

Rośliny lecznicze wg dra G. Madausa

5

dr n. biol. Henryk Różański

41

Rośliny lecznicze wg Rembertusa Dodonaeusa

5

dr n. biol. Henryk Różański

42

Surowce zwierzęce w medycynie

5

dr inż. Janusz Kilar

43

Taksonomia roślin leczniczych. Systemy taksonomiczne

5

dr n. biol. Dominik Wróbel

44

Terapie solami dr Wilhelma Heinricha Schüsslera

5

dr n. biol. Henryk Różański

45

Towaroznawstwo i chemia surowców preparatów dra G. Madausa

5

dr inż. Anna Pietrasz

46

Tradycyjna Medycyna Chińska

5

dr med. Ryszard Kacała

47

Zasady medycyny, terapii i receptury dra G. Madausa

5

dr n. biol. Henryk Różański

48

Ziołolecznicztwo Hieronymus’a Bock’a (Tragusa), Leonhart’a Fuchs’a, Adamus’a Lonicerus’a i Petrus’a Andreas’a Matthiolus’a

5

dr n. biol. Henryk Różański

 

Ogólna liczba godzin

220

 

 

Czas trwania kursu – 2 semestry (220 godzin)

Koszt kursu – 4 200 zł Oplata rekrutacyjna 200 zł (wliczana w koszt kursu bezzwrotna w przypadku rezygnacji z kursu przez uczestnika). Możliwość płatności w ratach za całość kursu.

Zajęcia będą odbywać się 1 raz w miesiącu sobota-niedziela (przeważnie pierwszy weekend miesiąca)

w salach wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, przy ul. Dmochowskiego 12.

Kurs nie będzie prowadzony w formie e-learningu.

Rejestracja elektroniczna wyłącznie w terminie: 12.06.2017 r. – 9.07.2017 r. na stronie https://rejestracja.pwsz.krosno.pl/

Przesyłanie dokumentów: w terminie 12.06.2017 r. – 16.07.2017 r.

Wymagane dokumenty

1. Oryginał lub poświadczone za zgodność z oryginałem

a) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub

b) świadectwo dojrzałości lub

c) dyplom ukończenia szkoły wyższej.

2.Wniosek kandydata (do wydrukowania po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie pwsz.krosno.pl),

3. 1 zdjęcie (3,5 cm x4,5 cm),

4. kopia dowodu tożsamości

5. potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej; Opłatę Uczestnik Kursu uiszcza na rachunek bankowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie 04 1240 4764 1111 0000 4865 3172

200 zł tytułem: opłata za kurs medycyna naturalna

Decyduje kolejność zgłoszeń zalogowanych do systemu i przesłanych w wersji papierowej do uczelni.

Ze względu na duże zainteresowanie kursem informujemy kandydatów, że zgłoszenia niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. (Decyduje data stempla pocztowego!).

Dokumenty proszę przesyłać na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia

Kurs: Medycyna naturalna

38-400 Krosno

ul. Dmochowskiego 12

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>