Kurs “Medycyna naturalna”, 250 godzin, 3 semestry, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie – zapraszamy.

image

Śmiało możemy powiedzieć, że nie ma drugiego takiego kursu w Europie, który scala sztukę leczenia i przygotowywania leków wg najwybitniejszych specjalistów, np. dra Gerharda Madausa, Johanna Künzle, dra Henri Leclerc’a, dra Christopha Wilhelma Hufelanda, dra Wilhelma Heinricha Schüsslera. Uwzględnia wiele wspaniałych systemów naturoterapii, np.  Emanuela Felke, Johanna Schrotha, Vincenza Prißnitza. W programie kursu nie zabraknie omówienia ziół Bułgarii, Szwajcarii, Polski, Niemiec, Austrii, Ameryki Południowej, Rosji, czy Ukrainy. Każdy słuchacz będzie miał możliwość zapoznania się z chemotaksonomią i chemią roślin, z farmakologią, etnobotaniką, czy apiterapią.

Kurs pozwala usystematyzować i ugruntować wiedzę z zakresu medycyny naturalnej i zarazem holistycznej.

Przedmiot

Ilosć godzin

Medyczna chemia nieorganiczna. Chemia nieorganicznych surowców oligopleksów dynamicznych dra G. Madausa

5

Medyczna chemia organiczna. Chemia organicznych surowców oligopleksów dynamicznych dra G. Madausa

5

Towaroznawstwo i chemia surowców preparatów dra G. Madausa

5

Medycyna antropozoficzna dr Ity Wegman i dra Rudolfa Steinera.

5

Naturalna terapia Ferdinanda Huneke’a. Medycyna alternatywna wg Hansa Heinricha Reckeweg’a. Preparaty Heel dostępne w obrocie handlowym. Leki kwiatowe dra Edwarda Bacha

5

Surowce zwierzęce w medycynie

4

Koncepcje terapii i profilaktyki chorób Max’a Bircher’a-Benner’a i Franz’a Xaver’a Mayr’a. Dr Rudolf Hauschka – antropozofia w medycynie i kosmetyce

5

Medycyna naturalna wg Sebastiana Kneippa

5

Naturoterapia Emanuela Felke

3

Naturoterapia Johanna Schrotha

3

Naturoterapia Vincenza Prißnitza

3

Fitoterapia w medycynie oficjalnej dawnej i współczesnej

5

Podstawy patofizjologii. Gospodarka kwasowo-zasadowa i wodno-elektrolitowa organizmu

8

Botanika ogólna

8

Botanika systematyczna. Taksonomia roślin leczniczych. Systemy taksonomiczne

5

Glony w medycynie, kosmetyce i żywieniu

3

Grzyby lecznicze

3

Mszaki lecznicze

3

Paprotniki lecznicze

3

Porosty lecznicze

3

Chemotaksonomia roślin lekarskich

4

Etnofarmakologia i etnomedycyna Szwajcarii, Polski, Austrii i Niemiec

4

Filozofia leku i terapii dra G. Madausa

4

Fitomedycyna wg Johanna Künzle

4

Fitoterapia wg dra Henri Leclerc’a

4

Lecznicze surowce mineralne w dawnej i współczesnej medycynie

4

Naturoterapia Christopha Wilhelma Hufelanda. Makrobiotyka

3

Rośliny lecznicze wg Rembertusa Dodonaeusa

3

Terapie solami dr Wilhelma Heinricha Schüsslera

4

Wybrane oligokompleksy (oligopleksy) dynamiczne i leki ziołowe dra G. Madausa

4

Wybrane rośliny lecznicze wg dra G. Madausa

4

Zasady medycyny, terapii i receptury dra G. Madausa. Medycyna biologiczna dra Madausa

4

Zielarstwo i fitoterapia Bułgarii

4

Ziołolecznicztwo Hieronymus Bock’a (Tragusa), Leonhart’a Fuchs’a, Adamus’a Lonicerus’a i Petrus’a Andreas’a Matthiolus’a

3

Chemia olejków eterycznych

5

Rośliny Ameryki Południowej

5

Diagnostyka wybranych chorób. Interpretacja wyników badań.

5

Bańki lekarskie – Cucurbitas ponerae. Zasady stawiania baniek.

5

Hirudoterapia. Apteczne preparaty z hirudyną

5

Owoce i warzywa – właściwości lecznicze, dietetyczne i kosmetyczne

8

Apiterapia. Produkty pszczelarskie

5

Bioenergetyka w terapii. Homeostaza. Bioenergetyka substancji leczniczych

5

Podstawy hortiterapii

5

Etnobotanika

5

Balsamy, żywice, olejki w dawnej i współczesnej medycynie klasztornej

5

Fitochemia roślin leczniczych i trujących

5

Biochemia roślin leczniczych leczniczych. Aktywność biologiczna wybranych metabolitów roślinnych

8

Etnobotanika

5

Allopatia i homeopatia. Medycyna komplementarna. Medycyna naturalna. Medycyna oficjalna

5

Fitofarmakologia szczegółowa

8

Fitochemia szczegółowa

5

Aspekty biologiczne i farmakologiczne roślin dziko rosnących – zajęcia terenowe

6

Suplementy diety. Aktywność biologiczna i chemia wybranych związków naturalnych.

8

Koszt kursu – 4 500 zł    Oplata rekrutacyjna 200 zł (wliczana w koszt kursu bezzwrotna w przypadku rezygnacji z kursu przez uczestnika). Możliwość płatności w ratach za całość kursu.

Zajęcia będą odbywać się 1 raz w miesiącu sobota-niedziela (przeważnie pierwszy weekend miesiąca)

w salach wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, przy ul. Dmochowskiego 12.

Kurs nie będzie prowadzony w formie e-learningu.

Rejestracja elektroniczna w terminie: 24.05.2018 r. – 31.07.2018 r. na stronie

rejestracja.pwsz.krosno.pl

Przesyłanie dokumentów: w terminie 24.05.2018 r. – 10.08.2018 r.

Wymagane dokumenty

1. Oryginał lub poświadczone za zgodność z oryginałem

a) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub

b) świadectwo dojrzałości lub

c) dyplom ukończenia szkoły wyższej.

2.Wniosek kandydata (do wydrukowania po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie pwsz.krosno.pl),

3. 1 zdjęcie (3,5 cm x4,5 cm),

4. potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej; Opłatę Uczestnik Kursu uiszcza na rachunek bankowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie 04 1240 4764 1111 0000 4865 3172

200 zł tytułem: opłata za kurs medycyna naturalna

Decyduje kolejność zgłoszeń przesłanych w wersji papierowej do uczelni.

Ze względu na duże zainteresowanie kursem informujemy kandydatów, że zgłoszenia niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. (Decyduje data stempla pocztowego!).

Dokumenty proszę przesyłać na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia

Kurs: Medycyna naturalna

ul. Dmochowskiego 12

38-400 Krosno

Więcej informacji: https://pwsz.krosno.pl/niepubliczny-osrodek-doksztalcania/oferta-ksztalcenia-nod/art,26,nabor-na-kurs-medycyna-naturalna.html

Ten wpis został opublikowany w kategorii Studia, szkolenia, kursy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.